Ontwikkelingen Spoorzone: de verschillende fases op een rij

Ontwikkelingen Spoorzone

Veel van jullie zullen al wel een keer een foto voorbij hebben zien komen: ‘zo ziet de Spoorzone er over tien jaar uit’. Prachtige foto’s die een complete transformatie van het industriële gebied laten zien. Maar welke plannen staan nu eigenlijk al vast? En in welke volgorde wil de gemeente de werkzaamheden uit gaan voeren? Wij zetten de voorlopige fases op een rij.

Goed om te weten: dit artikel is geschreven op basis van dit koersdocument van de gemeente. Dit is slechts een richtgevend kader. De invulling en uitwerking van de verschillende deelgebieden is flexibel en kan gaandeweg worden aangepast.

Fase 0 (actuele stand van zaken)

Ontwikkelingen spoorzone

Begin 2019 is de immense LocHal opgeleverd. Het overige deel van de westzijde van het Burgemeester Stekelenburgplein is vanaf dit voorjaar in uitvoering. Het gaat hierbij om:

 • Plan-T (plattegrond: grijze zuidelijke gebouw).
 • Eerste fietsenstalling van het station (plattegrond: groen/gele strook).
 • Woontoren de Brabander, start bouw in de herfst (plattegrond: grijze noordelijke gebouw).

Ook voor het woningbouwplan Besterdring, ook wel Het Blauwe Gebouw, loopt een bestemmingsplanprocedure en is het voorlopige ontwerp compleet. Als alles goed gaat, start de bouw van dit complex in 2020.

Fase 1

ontwikkelingen spoorzone

Vanaf fase 1 is de termijn waarop dit gerealiseerd wordt nog onduidelijk. De eerstvolgende ontwikkelingsfase betreft het verder afronden van de Stadscampus. Dit bestaat naast Plan-T en wooncomplex de Brabander uit innovatieve hotspot Mindlabs (plattegrond: rood/grijze gebouw). Andere ontwikkelingen die voor deze fase op de planning staan zijn:

 • Start bouw Clarissentoren en bijbehorende parkeergarage (plattegrond: rode toren).
 • De eerste gebouwontwikkeling van locatie Zwijsen 2, met als bestemming hotel en wonen (plattegrond: gele toren westkant). Momenteel ligt daar nog het ‘oude busstation’.
 • Transformatie van het Ketelhuis in woon- en werkruimte (plattegrond: oranje/gele gebouwtje).

Fase 2

Ontwikkelingen Spoorzone

De tweede fase van de ontwikkelingen in de Spoorzone staat in het teken van een aantal deelgebieden die in ontwikkeling zullen komen:

 • Young Professional Campus (plattegrond: groene gebouwen oostkant): voor het huidige parkeerterrein tussen de Hall of Fame en de smederijgebouwen, wordt de mogelijkheid voor een bruisende campus verkend. Een plek waar onderwijs, kantoren, broedplaatsen, horeca en woningen elkaar ontmoeten.
 • Theresiazone (plattegrond: gele gebouwen noordkant): na afronding van het Ketelhuis staat de rest van de Theresiazone op de planning. Deze zone krijgt als hoofdfunctie wonen.
 • Zwijsen 1 en 2 (plattegrond: gele en groene gebouwen westkant): naast een hotel, staat er voor dit gebied een mix van woon- en werkruimte op de planning. Om vraag en aanbod in kantoorvolumes in evenwicht te laten zijn, begint de ontwikkeling van de kantoorruimtes bij Zwijsen pas na afronding van Plan-T, MindLabs en de Clarissentoren.

Fase 3

ontwikkelingen spoorzone

Fase 3 is de laatste fase van de ontwikkelingen in de Spoorzone. In deze fase wordt de focus gelegd op het doorontwikkelen van de binnentuin en het gebied Koepelhal/Wagenmakerij.

 • De Wagenmakerij (plattegrond: rode gebouw) biedt entree aan twee woontorens (plattegrond: lichtgrijze torens) en de Koepelhal.
 • De Koepelhal blijft een evenementenlocatie (plattegrond: meest zuidoostelijke gebouw).
 • De binnentuin (plattegrond: ten midden van gele gebouwen) wordt verbonden met de LocHal en de Young Professional Campus.