Oogartsen St. Elisabeth Ziekenhuis in splinternieuwe poli

Met de verhuizing van de polikliniek Oogheelkunde van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg naar een compleet verbouwde vleugel, is een flinke kwaliteitsverbetering voor de patiënten gerealiseerd. Grote, open ruimtes, de diverse onderzoek- en behandelruimtes dicht bij elkaar, en kleuren die een positieve invloed hebben op het welbevinden van de patiënt: overal is aan gedacht.

Door de forse toename van het aantal patiënten was de polikliniek Oogheelkunde flink uit de jas gegroeid. Reden om fors te investeren en een ziekenhuisvleugel volledig te ‘strippen’ en compleet opnieuw op te bouwen en in te richten. Daarmee is de vloeroppervlakte van de polikliniek meer dan verdubbeld; van 400 tot 1.000 vierkante meter.

Operatiekamer
Bovendien is bij de polikliniek een eigen operatiekamer gerealiseerd, waar de oogartsen nagenoeg alle ingrepen kunnen verrichten. Alleen voor operaties waarbij de patiënt volledige narcose krijgt, moet worden uitgeweken naar de ‘grote’ operatiekamers. De meeste polikliniekassistenten zijn recent opgeleid om te kunnen assisteren bij ingrepen in de nieuwe operatiekamer.

Privacy
In de nieuwe polikliniek is maximale aandacht voor privacy en welbevinden. Er zijn diverse wachtruimtes en kamers voor privacygevoelige gesprekken. Ook is bij de kleurstelling rekening gehouden met het vaak verminderde gezichtsvermogen van de patiënten. Er is gekozen voor volle, vriendelijke kleuren, en waar nodig duidelijke contrasten.

De nieuwe polikliniek Oogheelkunde is op maandag 7 december officieel in gebruik genomen.