Oogartsen St. Elisabeth Ziekenhuis openen polikliniek in Baarle-Nassau

De oogartsen van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg hebben maandag 6 juli de nieuwe buitenpolikliniek in Baarle-Nassau officieel geopend. Deze is gehuisvest in het pand van Optiek Czyzewski aan de Chaamseweg 14. De nieuwe oogpoli kent geen wachttijden. Patiënten kunnen er binnen een week terecht.

Huisartsen in de grensregio kunnen patiënten voor oogheelkundig onderzoek voortaan verwijzen naar de nieuwe buitenpolikliniek in Baarle-Nassau. Dit kan een uitkomst zijn voor patiënten die ten zuiden van Tilburg en Breda wonen en minder mobiel zijn.

De nieuwe buitenpolikliniek sluit aan op het bestaande netwerk van ‘Oog voor gezondheid’. Dit betekent dat het volledige consultatieve oogheelkundige pakket wordt aangeboden, dicht bij de patiënt. Patiënten krijgen naast de gebruikelijke meting van het zicht ook een medische beoordeling van het oog. Hierdoor kunnen oogziekten worden opgespoord en kunnen oogcontroles worden uitgevoerd, zoals bij patiënten met diabetes mellitus.

Goed bereikbaar
De locatie van Optiek Czyzewski in het centrum van Baarle-Nassau is goed bereikbaar. De buitenpolikliniek heeft een grote parkeerplaats achter de winkel. De nieuwe poli heeft een volledig ingerichte oogartsenkamer. Oogarts Oege Goslings houdt op dinsdagmiddag spreekuur van 13.30 tot 17.30 uur. Afspraken kunnen via het reguliere nummer van de polikliniek Oogheelkunde van het St. Elisabeth Ziekenhuis gemaakt worden: tel. 013-5398020.

De geleverde zorg wordt gewoon via de zorgverzekering vergoed. Als patiënten nog niet in het bezit zijn van een ponsplaatje van het St. Elisabeth Ziekenhuis wordt een tijdelijk patiëntennummer aangemaakt, dat definitief wordt gemaakt na het bezoek aan de buitenpolikliniek in Baarle-Nassau. Verzekeringspapieren en een identiteitsbewijs moeten tijdens het bezoek worden getoond. Mocht er na het onderzoek een oogheelkundige behandeling nodig zijn, bijvoorbeeld een staaroperatie, dan wordt die verricht in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De controles vinden vervolgens weer in Baarle-Nassau plaats.
Ook patiënten uit België zijn welkom in de nieuwe buitenpolikliniek. Voor familieleden van grensarbeiders bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om zorg ook in Nederland volledig vergoed te krijgen. Informatie hierover is te krijgen via zorgverzekeraar Agis.