Nieuws

Let op! Dit artikel is al 196 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Ook komend halfjaar mogelijkheid verruimde en overdekte terrassen voor Tilburgse horeca

Als gevolg van de aanhoudende lockdown komt gemeente Tilburg ook dit jaar ondernemers tegemoet. Verschillende maatregelen uit het vorige kalenderjaar worden dan ook voortgezet. 

Terrassen verruimen

Zo krijgen horecaondernemers tot en met 31 oktober 2021 de mogelijkheid om hun terrassen uit te breiden en van een overkapping te voorzien. Voor zowel terrasuitbreidingen als -overkappingen zijn vergunningen nodig. Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor om hiervoor geen leges te heffen.

Ook het gebruik van de openbare ruimte voor terrassen en voor andere uitstallingen wordt – als het aan het college ligt – vrijgesteld van precario. De gemeenteraad zal hierover in april in beslissing nemen.

Afgelopen jaar kregen horecaondernemers al de mogelijkheid om hun terrassen te verruimen. Hier maakten een hoop ondernemers – waaronder aan de Korte Heuvel en het Piusplein – gebruik van.

Reclamebelasting en BIZ-heffing

De reclamebelasting en BIZ-heffing worden pas eind dit jaar opgelegd en de aanslag toeristenbelasting is uitgesteld tot september. Omdat de activiteiten van ondernemersfondsen bijdragen aan een sneller herstel van de crisis, worden deze fondsen gecompenseerd als blijkt dat de opbrengsten van reclamebelasting en BIZ-heffingen tegenvallen als gevolg van faillissementen. De verwachting is dat dit vooral de fondsen van de binnenstad en linten betreft.

Overgangsregeling terrassenbeleid

Tot slot wil het college de overgangsregeling van het terrassenbeleid uit 2018 met een jaar verlengen. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe terrasregels voor bestaande exploitanten nu pas in 2022 ingaat.