Ook Tilburg staat in de maand september in het teken van ‘de maand van de basisvaardigheden’

In de gemeente Tilburg wonen bijna 30.000 mensen die moeite hebben met taal, rekenen, werken met de computer of omgaan met de smartphone. Ze hebben daar meestal last van. Dagelijkse taken kunnen moeilijk zijn, zoals internetbankieren, brieven of e-mails schrijven, kinderen voorlezen en de bijsluiter van medicijnen lezen. Veel mensen schamen zich ervoor en proberen het te verbergen. In september besteedt het Taalhuis in Tilburg extra aandacht aan basisvaardigheden, tijdens de Maand van de Basisvaardigheden.

Landelijke Week van Lezen en Schrijven

Om lezen, schrijven meer onder de aandacht te brengen, organiseert Stichting Lezen en Schrijven van 5 tot en met 11 september de landelijke Week van Lezen en Schrijven. Gemeenten, scholen, bibliotheken en ook het Taalhuis besteedt in deze week extra aandacht aan basisvaardigheden. Zo organiseren we op 7 september een meeleespicknick bij wijkcentrum Nieuwe Stede, zijn er workshops solliciteren en verkopen op Marktplaats, rijden we met de Taalhuisbakfiets door de stad én is er op 19 september een filmvertoning bij bibliotheek Wagnerplein. Op de Facebookpagina Taalhuis Midden-Brabant en deze website staat een overzicht van alle activiteiten, inclusief tijdstippen en locaties.

Maand van de Basisvaardigheden

Het Taalhuis is er niet alleen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook voor mensen die rekenen lastig vinden of beter willen leren omgaan met de smartphone of computer. Daarom staat bij het Taalhuis de gehele maand september in het teken van de Maand van de Basisvaardigheden, waarbij we ook aandacht besteden aan twee extra basisvaardigheden: rekenen en digitale vaardigheden.

Taalhuis Tilburg zit in bibliotheek Wagnerplein, ’t Sant, wijkcentrum Spijkerbeemden en bij het MST aan de Gasthuisring. Verspreid over de week heeft het Taalhuis een open inloop. Kom vooral eens langs, of neem contact op met de Taalhuiscoördinator, via tilburg@taalhuismb.nl of 088 605 06 04. Ken jij iemand die moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen? Of die beter wil leren omgaan met een smartphone? Verwijs diegene gerust door naar het Taalhuis. Laaggeletterdheid is niets om je voor te schamen!