Op Internationale Vrouwendag komen de archieven van Vrouwencentrum Tilburg en Feniks beschikbaar

Regionaal Archief Tilburg heeft twee nieuwe, bijzondere aanwinsten: het archief van het Tilburgse Vrouwenkafee en Vrouwencentrum én de opvolger daarvan, Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg. Met deze archieven komt er veel nieuwe informatie beschikbaar over vrouwenemancipatie en de Tweede Feministische Golf in Tilburg en daarna.

Vanaf 8 maart, op Internationale Vrouwendag, zijn de archieven te raadplegen en de historische foto’s online te bekijken. Ook dit jaar wordt Vrouwendag weer uitgebreid gevierd in Tilburg. Zo is er een debat over gendergelijkheid en inclusie in Theater de Nieuwe Vorst. Regionaal Archief Tilburg zal vooraf een presentatie geven met archiefmateriaal.

Documenteren samenleving

Een van de taken van het archief is het documenteren van de samenleving. Vooralsnog beheert Regionaal Archief Tilburg weinig archieven die betrekking hebben op vrouwenemancipatie. Om toekomstige onderzoekers een zo goed mogelijk beeld te geven van de maatschappij in de jaren ‘70 t/m ‘90 is het belangrijk dat ook de archieven van de vrouwenbeweging bewaard worden en beschikbaar komen. Daarom is het goed dat de archieven van het Vrouwencentrum Tilburg en Feniks nu beschikbaar zijn voor onderzoek. Met dank aan de vooruitziende blik van Gerda de Vries, directeur van Feniks. Vermeldenswaardig is dat Feniks als doorstart van het vroegere Vrouwencentrum het langst bestaande vrouwencentrum van Nederland is en dit jaar haar 45-jarige bestaan viert.

Bron voor onderzoek

De inventaris van Stichting Vrouwencentrum Tilburg is online te raadplegen, net als die van Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg. De beide archieven bevatten affiches, foto’s, strijdliederen, programmaboekjes, stageverslagen, notulen, beleidsplannen, statuten, verslagen van het meidenwerkstersoverleg, onderzoeks- en adviesrapporten. Geïnteresseerden kunnen de archieven raadplegen bij Regionaal Archief Tilburg, na het maken van een afspraak. De 45e verjaardag van Feniks meevieren kan op 8 maart.