Internationale FH Awareness Day: Vroege opsporing Familiaire Hypercholesterolemie loont

hypercholesterolemie

Donderdag 24 september is de internationale Awareness Day (bewustwordingsdag) voor Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Uit wetenschappelijk onderzoek van kindercardioloog dr. Bert Wiegman (Amsterdam UMC) blijkt dat vroeg testen en behandelen van kinderen een ernstige hart- en vaatziekte voor het veertigste levensjaar kan voorkomen. Het familieonderzoek helpt om kinderen en andere familieleden met FH tijdig te laten testen.

Na het stoppen van bevolkingsonderzoek voor FH in 2013 is door betrokken zorgverleners met enthousiasme een heel actief FH netwerk gevormd met op dit met op dit moment 27 LEEFH centra in ziekenhuizen. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft sinds drie jaar een LEEFH centrum op locatie ETZ Waalwijk.

Komt FH in uw familie voor en bent u nog niet getest? Dan kunt u via de website www.leelfh.nl een testpakket aanvragen. Stichting LEEFH helpt bij het familieonderzoek naar FH. Naast telefonisch advies en hulp van verpleegkundig consulenten is er op de website is ook een informatievideo beschikbaar die via e-mail gedeeld kan worden met familieleden. Heeft u FH en heeft u om diverse redenen uw familie niet kunnen benaderen? Dan kunt u sinds kort stichting LEEFH daarvoor een volmacht geven.

Familiaire Hypercholesterolemie (FH)

FH is een erfelijke aandoening waardoor het ‘slechte’ LDL cholesterolgehalte in het bloed sterk verhoogd kan zijn. Als gevolg hiervan lopen mensen met FH het risico om op jonge leeftijd een hart- en vaatziekte te krijgen: bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. FH komt voor bij 1 op 240 Nederlanders en is de meest voorkomende erfelijke aandoening. Kans op overdracht via vader en/of moeder is vijftig procent. Voor kinderen met FH is het advies te starten met de behandeling tussen de acht en elf jaar.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met LEEFH consulente Petra Daniels op de polikliniek Interne Geneeskunde van ETZ Waalwijk, tel. (013) 221 73 74 (bereikbaar op alle werkdagen tussen 8 en 12 uur, m.u.v. donderdag). Mailen kan ook via p.daniels@etz.nl.