Overvolle stallingen bij evenementen

Omdat bezoekers  steeds vaker met de fiets naar evenementen in de binnenstad komen dreigt op die momenten een tekort aan stallingsruimte. Dat werd duidelijk bij de festiviteiten rondom Tilburg 2009 en Koninginnedag. Fietsers konden nergens hun vervoermiddel kwijt. De stallingen waren overvol en moesten daarom (tijdelijk) gesloten worden.