Overweldigende steun van inwoners regio Tilburg voor lokaal verenigingsleven via Rabo Clubsupport

De afgelopen weken hebben ruim 5.400 inwoners uit de regio Tilburg via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 372 doelen en projecten waaruit men kon kiezen. Al deze clubs en verenigingen kunnen rekenen op een ondersteuning.

Na het tellen van alle stemmen bleek Stichting AED Tilburg als grote winnaar uit de bus te komen. Zij ontvangen 3.505 euro vanuit Rabo ClubSupport, waarmee zij verder kunnen met het controleren en vervangen van de beschikbare AED’s.

Maar er waren veel meer winnaars. Zo ontving Stichting Voedselbank Gilze-Rijen een bijdrage voor de aanschaf koeltransportboxen en kan SeniorenVereniging Rijen starten met de renovatie van de ontmoetingsruimte sociëteit de Oase. Het totale overzicht is te bekijken op de website.

Actief verenigingslid zorgt voor betrokken buurt

“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Lilian Damen- Evers, coöperatief directeur Rabobank Tilburg en omstreken. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen,” aldus Lilian.

Rabo Clubsupport

Via Rabo ClubSupport konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben meer dan 30.000 clubs zich landelijk opgegeven, dat zijn er meer dan in 2020. In de regio Tilburg hebben 372 verenigingen zich aangemeld. Tot en met 25 oktober konden leden van de Rabobank via de Rabo Bankieren App stemmen op hun favoriete club of vereniging.

Vorige week zijn de resultaten bekendgemaakt en werden alle verenigingen verrast met een persoonlijke mail met de uitslag. Meer informatie vind je op de website.