Parkeertarieven stijgen niet in 2014

Gebruikersgemak parkeergarages flink beter, werkzaamheden in november

De gemeente gaat de komende weken werkzaamheden uitvoeren in de parkeergarages Schouwburg, Emmapassage, Koningsplein en 013-Tivoli. De apparatuur bij de in- en uitritten wordt vervangen, evenals de betaalautomaten. De nieuwe apparatuur verhoogt het gebruikersgemak van de bezoekers van de parkeergarages in Tilburg.

“Door de aanpassingen die er nu doorgevoerd worden, kunnen bezoekers voortaan in alle parkeergarages makkelijk met pin betalen en uitrijden via de kentekenscan” aldus wethouder Lauwerier (Infrastructuur & Mobiliteit). “Bovendien is de nieuwe apparatuur voorbereid op ontwikkelingen zoals het GSM- en appparkeren. Dit wordt begin 2014 doorgevoerd. Met die verandering sluiten we een intensief en lang traject af om het parkeren in Tilburg beter en goedkoper te maken. Zo wordt het beheer van de garages op afstand geregeld en is er een nieuw informatiesysteem voor de parkeerroutes. Vanwege al deze ontwikkelingen is de parkeerexploitatie meerjarig weer op orde en gezond. En dat betekent dat we in de programmabegroting kunnen voorstellen om de parkeertarieven in Tilburg volgend jaar niet te laten stijgen.”

Planning
Maandag 4 en dinsdag 5 november was parkeergarage Schouwburg dicht. Maandag 11 en 12 november starten de werkzaamheden in parkeergarage Emmapassage. Vervolgens is parkeergarage Koningsplein maandag 18 en dinsdag 19 november gesloten. Parkeergarage 013-Tivoli is maandag 25 en dinsdag 26 november als laatste aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeergarages alleen beschikbaar voor abonnementshouders. Bezoekers worden via het Parkeer Route Informatiesysteem doorverwezen naar de andere parkeergarages in het centrum.

Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld beleid.
De programmabegroting voor 2014 wordt op 11 en 13 november besproken in de gemeenteraad.