Patiënt centraal bij grootse renovatie van verpleegafdelingen St. Elisabeth Ziekenhuis

Ruime kamers, met meer mogelijkheden voor zowel patiënt als medewerkers. Dat wordt het resultaat van de grootse verbouwing van alle verpleegafdelingen van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, die na de zomer begint.

Straks verblijven de meeste patiënten in een eenpersoonskamer met veel daglicht, waarbij ze maximale privacy hebben en de zorg op maat gegeven kan worden. In totaal worden 19 vleugels opnieuw ingericht, met elk 22 bedden. Er worden op elke vleugel dertien eenpersoonskamers gerealiseerd en drie kamers met drie bedden. Het ziekenhuis investeert tientallen miljoenen euro’s in de grootscheepse verbeteroperatie.

Na de zomer wordt de eerste verpleegafdeling verbouwd, bij wijze van pilot. Vanaf januari 2010 worden hier de eerste patiënten van urologie en gynaecologie in een compleet nieuwe omgeving verpleegd. “Alles waarvan we dan merken dat het niet optimaal werkt, kunnen we bij volgende afdelingen aanpassen”, stelt Jos Verschuren, coördinator bouw en hoofd van een verpleegafdeling .

Gastvrij
De zorg die in het St. Elisabeth Ziekenhuis wordt verleend, is ingrijpend veranderd sinds het huidige gebouw in 1982 werd geopend. Patiënten verblijven korter in het ziekenhuis, maar hebben in de periode dat ze er liggen meer zorg nodig. Tegelijkertijd willen ze de zaken die ze wel kunnen, zelf bepalen en waar mogelijk uitvoeren. Dat heeft als logisch gevolg dat ook de ruimtes waarin die zorg gegeven wordt op een andere manier moeten worden ingericht.

Bij de ontwikkeling van de plannen is steeds uitgegaan van een vriendelijke, gastvrije en veilige omgeving voor de patiënt. Met de patiënt als middelpunt is gezocht naar optimale oplossingen.

De keuze voor vier personen op één kamer bijvoorbeeld, is in de loop der tijd veel minder logisch geworden. Zieke mensen hebben vooral behoefte aan privacy en de nabijheid van naasten. Daarom is het op de eenpersoons kamers straks ook mogelijk dat er een bezoeker bij de patiënt op de kamer blijft overnachten.

De ruimte rondom het bed wordt ook flink groter. Dat is prettig voor de verpleegkundigen, maar vooral ook voor de patiënt zelf. De inrichting van de kamers is geënt op de landschappen rondom Tilburg: vennen, duinen en hei. Deze elementen komen op diverse plekken terug. De oude ‘ziekenhuissfeer’ is in deze opzet verdwenen, daarvoor in de plaats komen kamers met een frisse uitstraling; meer slaapkamer dan ziekenhuiskamer. Met bijvoorbeeld sfeerverlichting, lange gordijnen en een comfortabele stoel.

Privacy
Elke vleugel met verpleegafdelingen krijgt een eigen huiskamer, en de centrale ‘zusterspost’ komt weer terug op de afdeling. Een duidelijk zichtbaar, vast punt, waar zowel bezoekers als patiënten terecht kunnen voor hulp en voor vragen. De patiënt kan in de nieuwe opzet ook te allen tijde contact hebben met de verpleegkundigen buiten de kamer, via glazen wanden tussen kamer en gang. Met behulp van gordijnen kan toch voor privacy gekozen worden.

“We denken dat we met deze renovatie de toekomst tegemoet kunnen. We kunnen straks in een vriendelijke en gastvrije omgeving optimaal voor onze patiënten zorgen”, aldus Verschuren.