Phenomena – Jarik Jongman

Expositieduur: 4 september tot en met 23 oktober 2010

De stoere, monumentale olieverfschilderijen van Jarik Jongman (1962, Amsterdam) stralen naast de ogenschijnlijke dramatiek, ook hoop en kracht uit. Jarik werkte na zijn studie aan de Kunstacademie in Arnhem als assistent in het atelier van Anselm Kiefer in Frankrijk. Enige invloed van deze periode is nog steeds zichtbaar in het werk. Recentelijk is Jarik Jongman geselecteerd voor de Engelse Threadneedle prize die in september wordt uitgereikt.

Als uitgangspunt voor zijn werk gebruikt de kunstenaar voornamelijk zijn eigen foto’s. Daarnaast maakt hij gebruik van anonieme afbeeldingen gevonden op vlooienmarkten, in boeken en tijdschriften en op het internet. Terugkerende thema’s in zijn werk zijn religie, transformatie, geschiedenis en metafysica.

De werken die nu bij Kap Pur te zien zijn, tonen onder andere verlaten gebouwen of fabrieken waar vegetatie is ontstaan en oude motelkamers met mysterieuze lichtschitteringen. Deze motelkamers maken deel uit van een serie werk getiteld ‘Phenomena’, dat zinspeelt op de kortstondige en voorbijgaande aard van het bestaan. De schitteringen kunnen gezien worden als een allegorie op onze tijdelijke verblijfplaats in het universum waarin we ‘slechts’ een korte lichtflits zijn. Daarnaast roepen ze ook vragen op over de aard en werkelijkheid van het leven. Uiteindelijk is het, om de natuurkundige Werner Heisenberg te parafraseren, niet de werkelijkheid die zich aan ons openbaart, maar de werkelijkheid, blootgesteld aan onze manier van kijken.

De werken van Jarik Jongman zijn van 4 sept ember t ot en met 23 okt ober te zien bij galerie Kap Pur aan de Korvelseweg 151 te Tilburg. Meer informatie is te vinden op www.kappur.com.