Pilot samenwerking De Wever en Thebe met huisartsenpost wordt verlengd

samenwerking wever thebe

Wijkverpleegkundigen van De Wever en Thebe werken sinds dit voorjaar in de weekenduren samen met de Huisartsenposten Midden-Brabant. Met deze samenwerking willen de betrokken organisaties de acute zorg voor inwoners van Midden-Brabant beter organiseren. Het uitgangspunt is de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste professional.

De pilot, die loopt vanaf maart 2019, wordt tot nu toe als positief ervaren en wordt daarom verlengd tot februari volgend jaar. “Patiënten zijn heel positief. Ze worden goed gehoord, krijgen aandacht en het zorgprobleem wordt meteen opgepakt.”

Samenwerking

Het aantal zorgvragen van kwetsbare ouderen in het weekend neemt toe. Een aantal van deze vragen kan heel goed door een wijkverpleegkundige beantwoord worden. Esther Sormani, senior triagist bij de Huisartsenpost: “Vaak worden we gebeld door een patiënt of diens familie met een medische hulpvraag, waar de triagist al snel hoort dat er meer dan dat speelt. Zelfredzaamheid is vaak een probleem, mensen wonen langer alleen en familie is niet altijd in de gelegenheid om bij te springen. Dan is de rol van de wijkverpleegkundige heel belangrijk, zij kan goed inschatten of de patiënt thuis kan blijven met de juiste zorg of dat er tijdelijke opvang geregeld moet worden.”

De wijkverpleegkundige weet de weg en kan snel de juiste instantie inschakelen. Hierdoor wordt een patiënt niet alleen goed geholpen in zijn eigen huis; het scheelt de huisarts ook kostbare tijd die ingezet kan worden op de huisartsenpost zelf. Wanneer een wijkverpleegkundige de situatie bij de patiënt thuis als ‘niet pluis’ beoordeelt, vindt uiteraard alsnog een behandeling of beoordeling plaats door een huisarts of op de Spoedeisende Hulp.

Wijkverpleegkundige

Merel Bergmans, wijkverpleegkundige bij Thebe, wordt ingezet bij de Huisartsenpost: “Als wijkverpleegkundige werk ik samen met de regie-arts en senior triagist. Samen kijken we welke oproepen geschikt zijn voor de verpleegkundige. Denk dan bijvoorbeeld aan het vervangen van een katheter, controles zoals de bloeddruk of de urine, of een breder beeld krijgen van de zorgvraag van een kwetsbare oudere. Ik word vooral ingezet bij mensen die zelf niet in staat zijn naar de HAP te gaan. De reacties zijn positief. Een wijkverpleegkundige kijkt niet alleen naar het medische, maar ook naar het sociale beeld. Iemand voelt zich geholpen en gehoord.”

Pilot

De pilot duurt nu een half jaar en wordt met een half jaar verlengd. Omdat de eerste ervaringen positief zijn, maar ook omdat de grootste drukte van het jaar nu nog moet komen. De griepperiode en de feestdagen komen er weer aan. Het is waardevol ook in deze periode de wijkverpleegkundige in te kunnen schakelen. Ook geeft dit meer tijd om te bekijken hoe deze samenwerking nog beter vorm gaat krijgen. Esther Sormani: “We hebben op deze manier heel veel kennis en kunde in huis en die moeten we zo efficiënt mogelijk inzetten. Willen we bijvoorbeeld dat de wijkverpleegkundige zoals nu één hele dag op de HAP aanwezig is, of kunnen we dat beter verdelen over meerdere dagen? Op die vraag willen we ook een antwoord krijgen in de komende periode.”

Merel Bergmans is ook positief over de verlenging van de pilot: “De zorgvragen passen goed bij het werk van de wijkverpleegkundige, het vergt af en toe creatief denken. Het is weekend, dus je hebt niet alle mogelijkheden en er moet toch goede zorg geboden worden. De patiënt heeft er echt baat bij; er wordt naar zijn hele situatie gekeken. Dat is echt de juiste zorg op de juiste plaats verlenen.”

In februari 2020 zal de pilot wederom geëvalueerd worden en besloten worden of de samenwerking een structureel karakter zal krijgen.