Pitsstop met KvK-bus succes

Medewerkers van de Kamer van Koophandel Brabant (KvK) hebben het afgelopen weekend honderden belangstellenden te woord gestaan. In het kader van de economische crisis deden zij met een rijdend kantoor het winkelhart van Eindhoven (vrijdagavond), Tilburg (zaterdag) en Den Bosch (zondag) aan.

De medewerkers van de Kamer van Koophandel werden in de KvK-bus of daarbuiten benaderd met vragen die betrekking hadden op de economische malaise maar ook met vragen over het starten van een eigen bedrijf. Honderden informatiepakketten werden uitgedeeld. In Den Bosch was de belangstelling zo groot, dat de medewerkers binnen twee uur door de 250 beschikbare pakketten heen waren. In de KvK-bus zijn door bedrijfsvoorlichters tientallen gesprekken gevoerd met (aspirant) ondernemers.

Hoewel de eerste lichtpuntjes in de ontwikkeling van de economie in Brabant zichtbaar zijn, lijdt nog steeds een relatief groot aantal Brabantse bedrijven onder de economische teruggang. De verwachting is bovendien dat de naweeën van de crisis in sectoren als de bouw stevig zullen zijn. De KvK heeft een fors pakket aan diensten ontwikkeld voor ondernemers die in de race willen blijven. Zo staat een Schakelteam van specialisten van binnen en buiten de KvK klaar, zijn er diverse seminars over ondernemen in tijden van crisis en hulpmiddelen als het Financieel Dashboard en de Fitheidstest.

Met de rondtocht van de KvK-bus werd ook de Schakelwijzer gepresenteerd. Deze folder is ontwikkeld om ondernemers in het woud van aanbod de juiste weg te wijzen. De Schakelwijzer is er ook in digitale vorm. Gebleken is al dat gemeenten profijt hebben van de Schakelwijzer bij het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers. Voor meer informatie zie: www.kvk.nl/schakelwijzerbrabant of www.kvk.nl/schakelteam

De KvK kan een breed pakket aan gratis diensten aanbieden dankzij financiële steun van de provincie Noord-Brabant.