Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant: ondersteuning in onzekere tijden

 Veel mensen maken zich zorgen over het coronavirus. Want de crisis heeft invloed op je gezondheid, je werk en je familie en vrienden die je op afstand moet houden. Geestelijk verzorgers ondersteunen je bij verandering, verlies en eenzaamheid. Juist nu zijn zij beschikbaar voor een luisterend oor. En kijken ze samen met jou hoe je verder kunt en hoe je omgaat met dat wat jou overkomt.

Normaal gesproken doen ze dit aan huis, maar nu vindt het contact veelal telefonisch of via beeldbellen plaats.

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorgers zijn al vele jaren werkzaam in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen. Omdat de zorg steeds meer naar huis wordt verplaatst, is nu ook geestelijke verzorging thuis mogelijk. Overigens niet alleen voor mensen met het coronavirus. De hulp is beschikbaar voor mensen van 50 jaar en ouder die levensvragen hebben en palliatieve patiënten en hun naasten ongeacht de leeftijd. Zij kunnen een (telefonisch) gesprek aanvragen met een geestelijk verzorger. De kosten hiervan worden volledig vergoed.

Levensvragen

Levensvragen spelen op wanneer zich een ingrijpende gebeurtenis voordoet, zoals ziekte, een sterfgeval, een onzekere toekomst of de ervaring van kwetsbaarheid en isolement. Therapie of behandeling is hier niet aan de orde, omdat er simpel gezegd niets op te lossen valt. Een geestelijk verzorger geeft ruimte om emoties te uiten, laat jou je verhaal doen, biedt waar mogelijk troost, kijkt samen met jou naar wat mogelijk houvast geeft en kijkt hoe je verder kunt. Huisartsen verwijzen steeds vaker door naar geestelijk verzorgers voor begeleiding, om mensen op weg te helpen.

Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant

Voor geestelijke verzorging aan huis is in de regio (gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijden, Dongen, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden) de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant opgericht, als onderdeel van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zo’n twintig geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Bereikbaar

De praktijk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (013) 462 87 30. Een  verwijzing van de huisarts is niet nodig. Ook zijn de geestelijk verzorgers een vraagbaak voor zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen, POH en wijkverpleegkundigen.