Nieuws

Let op! Dit artikel is al 755 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Primeur voor Fontys ICT met bijzonder Associate degree

Je hebt een mbo-4 diploma, wilt doorstuderen, maar vindt de stap naar een hbo-bachelor van vier jaar te groot. Of je hebt een havo- of vwo-diploma en wilt wel studeren, maar het vooruitzicht van vier jaar studeren spreekt je minder aan. De drempel om een 4-jarige hbo-bachelor te volgen kan soms hoog zijn. De Associate degree (Ad-ICT) is hierbij de oplossing. Hierbij heeft Fontys Hogeschool ICT locatie Tilburg vanaf september 2019 de primeur in Nederland: het is de eerste Ad waarbij de student eerst een brede oriëntatie krijgt op het gebied van ICT en vervolgens zich specialiseert naar een specifieke praktische ICT-functie. Een vakgebied waarbij de ontwikkelingen razendsnel gaan.

Brede basiskennis

Met de brede Ad-ICT krijg je een half jaar de tijd om te ontdekken welk aspect van ICT je interessant vindt en waar je goed in bent. Je maakt via vijf verschillende profielen (ICT & -Media Design, -Technology, -Business, -Software Engineering en -Infrastructure) kennis met de hele breedte van het ICT-vakgebied. Dat gaat van het vormgeven van websites, via het automatiseren van organisatieprocessen, inrichten van netwerken, ontwikkelen van software tot het programmeren van robots. Daarna kies je één van de vijf profielen en specialiseer je in anderhalf jaar naar een specifieke praktische ICT-functie zoals test engineer, front-end-designer, tech lab-beheerder, data analist, applicatiebeheerder.

Veelzijdige, flexibele ICT-opleiding

De moderne wereld draait op ICT. Er gaat geen dag voorbij dat er niet wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Dit vraagt om veelzijdige en flexibele ICT-opleidingen, die snel inspelen op alles wat er om ons heen gebeurt. Frens Vonken, teamleider Fontys Hogeschool ICT locatie Tilburg: “Associate degree is nog redelijk onbekend. Het bestaat nog niet lang. Zes jaar geleden zijn we begonnen als experiment. Steeds meer hogescholen zijn Ad-trajecten gaan aanbieden, maar geen enkel traject biedt zo’n brede introductie. Gedurende de opleiding maak je keuzes om je voor te bereiden op het beroep dat het beste aansluit bij jouw interesses, talenten en passies.Na 2 jaar heeft de student het Ad-diploma op zak.”

En dan? Doordat het een functie specifieke opleiding is kun je na het behalen van je diploma direct het werkveld in. Met een Ad-opleiding ben je namelijk sterk verankerd in de praktijk, waardoor je een goede positie hebt op de arbeidsmarkt. Je kunt ook instromen in de hbo-bachelor ICT-opleiding om je hbo-bachelor diploma te halen.

Verschil hbo-bachelor en Associate Degree

Maar wat is dan het verschil met het volgen van een hbo-bachelor of Ad? “Ad biedt meer structuur en begeleiding in vergelijking met de bachelor opleiding. De student ontwikkelt tijdens de Ad-opleiding meer taak specifieke vaardigheden en minder onderzoeksvaardigheden. We hebben hierbij ook een intensieve samenwerking met het ROC om de overstap van het mbo naar het hbo middels de Ad kleiner te maken. Een doel hierbij is o.a. dat we meer ICT’ers afleveren en minder uitval hebben,” aldus Frens.

Frens ziet de toekomst positief. “Hoewel we nu in Tilburg zijn opgestart is de ambitie om de Ad ook op locatie Eindhoven aan te bieden. In september 2019 starten we de eerste lichting van de brede Ad-ICT met 26 studenten. In de toekomst willen we verder groeien als ICT-instituut  in Tilburg (naar de 1000 studenten) met een stevige positie voor Ad.”