Prinses Maxima bezoekt Tilburg

De Raad voor Microfinanciering, waaronder Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, heeft een bezoek gebracht aan Tilburg. Het gezelschap werd ontvangen door burgemeester Ruud Vreeman. De gemeente Tilburg participeert samen met de ministeries van EZ en SZW in de pilot voor de borgstellingsregio's. Ondernemers worden hierin gecoacht en geholpen met het verwerven van een lening. Voor starters en bestaande ondernemers is het in deze huidige economische situatie lastig om kleine kredieten te verkrijgen.

Prinses Maxima bezoekt Tilburg

De eerste resultaten van de Tilburgse pilot waren voor de Raad van Microfinanciering reden om een bezoek te brengen aan Tilburg. In de Tilburgse pilot wordt door de afdeling Ondernemerszaken van de gemeente Tilburg intensief samengewerkt met de banken en regionale (kennis)instellingen waaronder de KvK, UWV en Loket MKB bij UvT. De pilot levert een belangrijke bijdrage aan meer ondernemerschap, meer werkgelegenheid en dus meer innovatiekracht. Belangrijk neveneffect is een extra investeringsimpuls die via de ondernemers vrijkomt voor de markt. Voor Tilburg wordt deze berekend op ruim 2 miljoen euro.

De pilot sluit aan bij de ambitie van Tilburg om (nieuw) ondernemerschap te stimuleren en de startersbegeleiding te intensiveren volgens de nota Tilburg Werkt. Verder is microfinanciering één van de beleidsdoelstellingen zoals door het college is geformuleerd. Prinses Máxima liet zich uitgebreid voorlichten door de deelnemers aan de pilot en ging daarna in gesprek met enkele ondernemers.

Ministerie van EZ en SZW
Het ministerie van EZ en van SZW wenst ondernemerschap verder te stimuleren door microfinanciering te organiseren voor starters en bestaande ondernemers die momenteel bij de bank geen lening verstrekt krijgen. Tilburg neemt vanaf juni 2008 deel aan de ontwikkeling en uitvoering van deze borgstellingspilot die aanvankelijk alleen bedoeld was voor uitkeringsgerechtigden. Vanaf februari 2009 is deze pilot uitgebreid voor niet uitkeringsgerechtigden en bestaande ondernemers. Doel van deze pilot is om de kredietvoorziening beter te faciliteren, mensen te re-integreren door ondernemerschap en het ondernemerschap te stimuleren waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de economische ontwikkeling van de regio.

Raad voor Microfinanciering
De Raad voor Microfinanciering moet verbanden leggen tussen overheidsorganen, financiële instellingen, kennisinstellingen en overige organisaties, die actief zijn op het gebied van klein en startend ondernemerschap en zich bezig houden met microfinanciering in Nederland. Verder moet de Raad de toegankelijkheid en bekendheid van bestaande en nieuwe initiatieven voor kleine (startende) ondernemers vergroten. Tenslotte moet hij bewindslieden adviseren over hoe het beleid rond kleine kredieten voor kleine (startende) ondernemers beter kan worden uitgevoerd. Vanwege haar kennis van en werkzaamheden op het terrein van microfinanciering is prinses Máxima twee jaar geleden toegetreden tot de Raad voor Microfinanciering.