Eerste pilot Cityring afgerond

polot cityring

De 1e pilot op de Cityring eindigt maandag 16 april. De matrixborden, die op rustige momenten één rijstrook van de Heuvelring sluiten, worden dan verwijderd. Dat geldt ook voor de witte bollen bij de oversteekplekken.

Sinds carnaval werd op de Heuvelring getest of het sluiten van een rijstrook de verkeersveiligheid verbetert. Hierdoor zou het verkeer trager gaan rijden zodat extreme snelheidsovertredingen niet meer mogelijk zijn. In de afgelopen weken evalueerde de gemeente de ervaringen van alle weggebruikers. Ruim1000 fietsers, voetgangers en automobilisten vulden de online-enquête in. Dat kan nog steeds via de pagina Cityring op deze website. Tijdens de werkzaamheden op maandag 16 april blijft één rijstrook van de Heuvelring open voor het verkeer.

Volgende pilots

De volgende pilots worden nu voorbereid. Deze zijn op de Paleisring / Schouwburgring en de Noordhoekring. De gemeente geeft hier vorm aan met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Binnenkort beslist de nieuwe gemeenteraad over de financiering van deze pilots, daarna kunnen ze van start. Dit is waarschijnlijk na de zomervakantie. Ook na deze pilots volgt een evaluatie en aansluitend een advies aan de gemeenteraad over de definitieve inrichting van de Cityring. Dit advies is naar verwachting eind 2018 klaar.