Programma Revalidatie, Sport en Bewegen wil meer (ex)revalidanten laten sporten en bewegen

 

 Donderdag 31 januari opent ‘het Sportloket’ in Revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg. Dit Sportloket is één van de 18 Sportloketten die in Nederland gaan starten met het programma Revalidatie, sport en bewegen. Het programma richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sporten aan revalidanten tijdens en na het revalidatieproces. Doel is dat bewegen en sporten blijvend onderdeel worden van het dagelijks leven.
 
De 18 revalidatie-instellingen die deelnemen aan dit landelijke programma richten allemaal een Sportloket op. Het Sportloket van Revalidatiecentrum Leijpark bevindt zich in het revalidatiecentrum aan de Stoltehof 3 in Tilburg. Revalidanten kunnen bij de sport- en beweegconsulent terecht voor een persoonlijk sport- en beweegadvies, ondersteuning en informatie over mogelijkheden om te bewegen en sporten in de buurt. Het Sportloket vormt daardoor de schakel tussen de zorgsector en de sport- en beweegsector.
Vrijdag 18 januari vond in het Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal in Arnhem de aftrap plaats met alle deelnemers aan het vernieuwde landelijke programma. Alle deelnemende revalidatiecentra waren daarbij aanwezig.
 
Wetenschappelijk onderzoek revalidanten (ReSpAct)
Belangrijk onderdeel van het programma vormt het meten van de effecten van het beweegprogramma op het beweeg- en sportgedrag en de gezondheid van de (ex-)revalidant. Ook wordt het effect gemeten op de maatschappelijke deelname en de zorgconsumptie van (ex-)revalidanten. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Bewegingswetenschappen, de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG/RUG en de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek gaat in februari van start en minimaal 1500 revalidanten doen eraan mee.
 
Gehandicaptensport Nederland 
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt landelijk gecoördineerd en aangestuurd door Gehandicaptensport Nederland. Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met veel verschillende partijen binnen de zorg en de sport. Een belangrijke partner binnen de sport is NOC*NSF; als onderdeel van het programma houden zij zich bezig met het verhogen van de Paralympische talenteninstroom vanuit de revalidatie-instellingen door middel van een Paralympische fysieke sportkeuzetest en het verbeteren van de samenwerking tussen sportbonden en revalidatie-instellingen. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS.
 
Revalidatiecentrum Leijpark vormt samen met Revalidatiecentrum Blixembosch en Audiologisch Centrum Brabant de Libra Zorggroep.