Nieuws

Let op! Dit artikel is al 514 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Provinciale impulsgelden voor zes Tilburgse culturele initiatieven

Zes Tilburgse initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de tweede ronde van dit jaar werden onder andere de aanvragen van Tilt, Café Theater Festival en SEA Foundation gehonoreerd. In totaal ontvangen de zes projecten bijna € 300.000,-. Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

De zes gehonoreerde projecten in Tilburg zijn:

Tilt

De afgelopen jaren is literair platform Tilt van een festival uitgegroeid tot een organisatie met een doorlopende jaarprogrammering. De komende tijd wil Tilt deze programmering gaan organiseren in een meerjarenplan met drie pijlers; talentontwikkeling, programma’s & podium en producties & publicaties. Daarnaast vraagt dit om versterking en professionalisering van de organisatie. Onderdeel van dit traject is ook de kennis- en expertiseontwikkeling op het gebied van het verbreden en verduurzamen van de financieringsmix. Voor dit ontwikkeltraject ontvangt Tilt een bijdrage uit de impulsgelden.

Café Theater Festival Tilburg

In Tilburg, Zwolle en Utrecht creëert Café Theater Festival een podium voor ‘interventietheater’ in het publieke domein. Hiermee wordt theater toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Café Theater Festival Tilburg gaat de komende tijd haar interne organisatie verstevigen om daarmee het festival in Tilburg te verduurzamen en te laten groeien. Dit draagt bij aan de talentontwikkeling van Brabantse makers en de springplank die geboden wordt aan beginnende theatermakers.

Bram Stadhouders

Gitarist en componist Bram Stadhouders is een onderscheidende Brabantse maker. Zo maakte hij onder meer het project ‘The Big Barrel Organ’ waarbij hij live een dansorgel bespeelt via zijn gitaar, en werkt hij aan ‘The Pentacle’, een project waarbij hij zijn instrument ombouwt tot een surroundgitaar, waarvoor reeds interesse is getoond door partijen als BredaPhoto, Rewire en November Music. Bram wil zijn artistieke werk gaan verbreden en zijn zichtbaarheid vergroten. Daarvoor gaat hij de komende tijd met behulp van de impulsgelden werken aan een steviger fundament onder zijn autonome beroepspraktijk.

SEA Foundation

SEA Foundation zet zich in om de praktijk- en netwerkontwikkeling van jonge professionele kunstenaars, curatoren en schrijvers te bevorderen. Dit doet zij door het aanbieden van residencies en het creëren van presentatiemogelijkheden. SEA Foundation wil haar activiteiten uitbreiden en een werkbezoekprogramma voor buitenlandse curatoren en schrijvers opzetten. Dit draagt enerzijds bij aan de internationale zichtbaarheid van Brabantse kunstenaars, maar ook de internationale uitwisseling en kennisdeling; een onmisbaar onderdeel van een succesvolle kunstenaarspraktijk.

Michel Nienhuis

Met zijn band Dodecahedron maakte Michel Nienhuis al furore in de metal-scene en bracht hij al twee albums uit. In zijn nieuwe project Autarkh, dat vorm krijgt in zowel een band als een trio, verlegt Michel zijn artistieke grenzen. Onder de hoede van Paradox, waar Michel een werkplaats heeft, en met de steun van Season of Mist en Doomstar Bookings, verbreedt Michel zijn artistieke signatuur. De komende tijd gaat Michel met behulp van de impulsgelden aan de slag met het verbreden van zijn artistieke signatuur en het verstevigen van het zakelijk fundament onder zijn beroepspraktijk.

Brabants-Kempens Architectuur Netwerk (ACE Eindhoven)

Vijf Brabantse architectuurcentra uit Brabant en de Antwerpse Kempen (ACE EindhovenBAI Den BoschBLASt BredaCAST Tilburg en AR-TUR Turnhout België) en architectuurfilmfestival TIAFF slaan de handen ineen om een architectuurnetwerk op te zetten. Het zet zich als onafhankelijk platform in voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving door middel van een grensoverschrijdende benadering en samenwerking. Het netwerk richt zich specifiek op vraagstukken die spelen in het buitengebied en verbindt daarbij bovenlokale en provinciale belangen. Voor het vormgeven van het netwerk, de gezamenlijke programmering en financiering, ontvangt BKAN een bijdrage uit de impulsgelden.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.