Rabobank computers krijgen tweede leven

Enabl Works

Stichting Raakveld en Stichting Social Energy ontvingen recent dertig computers. Zij worden ingezet om mensen met een beperking of mensen die zelf niet in staat zijn om over een computer te beschikken te helpen.

De afhankelijkheid van computers wordt steeds groter. Denk daarbij niet alleen aan het vergaren van informatie, maar ook het aanvragen van uitkeringen en contacten met allerlei instanties. Ook de schoolgaande jeugd kan niet zonder en vindt het vanzelfsprekend dat de pc altijd in de buurt is. De snelle ontwikkelingen op en rondom de digitale snelweg maken het noodzakelijk dat je toch aanhaakt want stilstand is ook hier achteruitgang.

Daarnaast is de computer een onuitputtelijke bron van kennis en kan mensen op een hoger plan brengen waarmee ze hun voordeel kunnen doen in hun dagelijkse leven dat vaak toch al niet op rolletjes loopt. Er gaat vaak een wereld voor hen open en iedereen heeft toch recht op een stukje van deze wereld?