Rabobank Tilburg en omstreken versterkt de lokale leefomgeving met €305.000

Rabobank Tilburg 2020

Rabobank Tilburg en omstreken heeft in 2020 via haar coöperatief dividend €305.000 geïnvesteerd in de regio. Zo kreeg MHC Liberty een mooi bedrag om hun accommodatie op te frissen. Ook heeft de bank het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven ondersteund met een investering van €15 miljoen vanuit Rabo ClubSupport. 

2020 was een bewogen jaar. Covid-19 domineerde de samenleving, onze klanten en de bank. De coronacrisis zorgde voor een extra behoefte aan steun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen, maar ook voor gezinnen en kwetsbare doelgroepen. Rabobank heeft deze ondersteuning geboden. Naast een financiële bijdrage staken medewerkers van de bank bijvoorbeeld de handen uit de mouwen voor ONS Soepje. Zij bezorgden mensen een warme maaltijd aan huis.

Een club is meer dan een club

Maar er was meer in 2020: met Rabo ClubSupport ondersteunden we ook het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven. Er werd voor bijna €15 miljoen geïnvesteerd in clubs en verenigingen om ze sterker en toekomstbestendiger te maken. Juist ook in deze tijd is deze impuls gewenst. In Tilburg en omstreken werd er €200.000 geïnvesteerd. Carnavalsstichting Tilburg was de grote winnaar.

Duurzamer groeien

Ondanks dat ondernemers voor enorme uitdagingen kwamen te staan zijn er verschillende mooie en innovatieve initiatieven gestart op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo bieden we samen met Midpoint Brabant het programma Smart-MKB aan. Hiermee helpen we ondernemers met hun digitaliseringsvraagstukken.

Coöperatief Convenant voor Nederland

En dan een korte vooruitblik: dit jaar slaat Rabobank de handen ineen met haar leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders voor een duurzamer Nederland. Dit doet de bank met het Coöperatief Convenant voor Nederland. Met dit convenant werkt de bank aan een toekomstplan voor het land. De bank presenteert het convenant in de lente van dit jaar aan het nieuwe kabinet.

Lees meer over maatschappelijke initiatieven in jouw regio en de rest van Nederland.

Lees meer over de jaarcijfers, resultaten en verslagen van Rabobank.