Resten van Middeleeuwse boerderijen gevonden in Tilburg Zuid

Romeinse nederzetting

Op de locatie waar binnenkort de bouw van het Zuiderpark start, zijn de afgelopen weken archeologische resten uit de Middeleeuwen gevonden. Uit een proefsleuvenonderzoek in december 2014 bleek al dat er sporen verwacht konden worden.

Bovenstaande foto: FLICKR

In de planning van de bouw van het Zuiderpark is het archeologische onderzoek opgenomen, hierdoor loopt het bouwproject geen vertraging op. De opgraving zal nog ongeveer zeven weken in beslag nemen. Tijdens het onderzoek worden alle archeologische vondsten gedocumenteerd. Naar verwachting start de bouw van het Zuiderpark aan de Tatraweg in september.

De vondsten

In totaal zijn er (paal)sporen van zo’n acht boerderijen en zeven waterputten gevonden. De archeologische vondsten bestaan uit sporen van boerenerven met houten boerderijen, schuren, sloten en waterputten uit de periode van circa 800 tot 1200 na Christus. De boerderijen hadden een lengte van vijftien tot ruim twintig meter. Ze waren van zware palen opgetrokken, hadden met leem bestreken vlechtwerkwanden en een dak van riet en stro. Meestal bestonden ze uit een woon- en een staldeel.

archeologische vondsten
Foto: gemeente Tilburg

Goed beeld van Tilburg

Zoals gebruikelijk op de Brabantse zandgronden zijn de houten palen zelf verdwenen, maar aan de donkere vlekken in het gele zand kun je nog altijd zien waar ze stonden. De waterputten worden binnenkort opgegraven. Hiervoor zal een bronbemaling worden gedaan, ze gaan hierbij drie tot vier meter de diepte in. Onder het grondwaterniveau zijn de resten van een uitgeholde eiken boomstam bewaard gebleven.

De kans is groot dat de komende weken nog enkele tientallen gebouwen en waterputten gevonden gaan worden. Deze geven een beeld van een agrarische nederzetting met verspreide boerderijen en kleine woonkernen. De vondsten geven een goed beeld van hoe de stad Tilburg eruit zag.