Rode Kruis dringend op zoek naar beschermingsmiddelen en start inzamelactie

inzamelactie

Maskers, handschoenen, brillen… Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie.

Centrale inzamelactie

Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Op de website van de rijksoverheid vind je de producten die nodig zijn. Het gaat om de volgende middelen:

  • FFP2 maskers;
  • Schorten;
  • Handschoenen;
  • Beschermingsbrillen;
  • FFP1 en 3 maskers;
  • Chirurgische maskers;
  • Desinfectantia;
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media);
  • Beademingsapparatuur;

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl. Om de inzameling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken ze géén contact op te nemen over producten die niet op de lijst staan.