Romeinse nederzetting aangetroffen in stadskern van Tilburg

Romeinse nederzetting

In de Hendrik van Tulderstraat, gelegen tussen Ringbaan West en de Kwaadeindstraat, zijn delen van een Romeinse nederzetting aangetroffen. Daarnaast zijn er sporen gevonden van bewoning uit de vroege middeleeuwen (9e en 10e eeuw na Christus). Het is voor het eerst dat er opgravingen zijn gedaan in de stadskern van Tilburg. 

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de geplande bouw van tweeëntwintig woningen door WonenBreburg. Het onderzoek is uitgevoerd door ADC Archeoprojecten uit Amersfoort, in opdracht van de gemeente Tilburg.

Onderzoek naar de Romeinse nederzetting

De vondsten, plattegronden van boerderijen en erfscheidingen in de vorm van greppels en sloten, duiden erop dat er ook in de stadskern van Tilburg sporen zijn van bewoning uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. De afgelopen jaren werden er al meer opgravingen van dezelfde soort gedaan, maar altijd buiten de stadskern. Vooralsnog zijn er echter nog geen aanwijzingen dat de aangetroffen vroegmiddeleeuwse bewoning aan de wieg stond van het latere Tilburg.

ADC Archeoprojecten analyseert momenteel de opgravingsgegevens en vondsten en rapporteert de conclusies aan de gemeente Tilburg. Vondsten worden overgedragen aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten van Noord-Brabant.