Samenwerking neemt patiënt zorg uit handen

Eén contactpersoon, de transferverpleegkundige, die er voor zorgt dat patiënten na ontslag uit het ziekenhuis de zorg krijgen die nodig is en niet verstrikt raken in allerlei regelingen en papierstromen. De voortzetting van deze service aan de patiënt is nu geborgd.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en bijna alle zorgaanbieders in Midden-Brabant wordt gecontinueerd. Hierdoor kunnen patiënten van beide ziekenhuizen ook de komende jaren rekenen op de ondersteuning van een transferverpleegkundige.

De overeenkomst, die al langere tijd bestaat, is met vijf jaar verlengd. Bovendien hebben zich meer partijen aangesloten. Maar liefst veertien verschillende organisaties bevestigden de nieuwe afspraken met een handtekening. Een samenwerking die door de omvang uniek is in Nederland. Het belang van de patiënten stond bij alle besprekingen voorop, een bijzonder gegeven bij de huidige marktwerking in de zorg.

Overgang
Wie na ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig heeft, krijgt in Tilburg en Waalwijk te maken met een van de negen transferverpleegkundigen. Zij regelen de overgang naar huis, verpleeghuis of verzorgingshuis. Ruim vijfduizend patiënten worden jaarlijks vanuit het Transferpunt in beide ziekenhuizen begeleid.

De transferverpleegkundigen zorgen dat de patiënt niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis verblijft, bepalen welke zorg de patiënt nog nodig heeft en kijken hoe dat het best geregeld kan worden. Dat kan zijn met thuiszorg, of door opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Daarna wordt ook de hulp geregeld, waarbij de patiënt zelf aan kan geven welke zorgaanbieder de voorkeur heeft. Als de zorg niet tijdig kan worden gestart, zoeken zij samen met de patiënt naar alternatieven.

Deskundig
De verpleegkundigen zijn deskundig op het gebied van de diverse financieringsvormen van hulp, zoals AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ze zijn in dienst van het Centrum Indicatiestelling Zorg en stellen indicaties voor AWBZ of Wmo, zodat de patiënt daar een beroep op kan doen.

De veertien partijen die het nieuwe convenant hebben ondertekend zijn: CIZ, TweeSteden ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis, Thebe Thuiszorg, De Zorgverlener, De Volckaert, De Wever, Schakelring, RC Leijpark, CCC Zorg, ’t Heem, Het Laar, Actief Zorg en Stichting Maasduinen.