ShoQR en Mouth Game winnen Fontys Denk Groter Prijs

denk groter

Tijdens de opening van het studiejaar op maandag 2 september in Eindhoven zijn de Fontys Denk Groter Prijzen uitgereikt. De winnaar van de Denk Groter Prijs in de categorie medewerkers is Tim Gerbrands van Fontys Paramedische Hogeschool met het schokdempingmeetinstrument ShoQR. Melissa Verdel, student aan Fontys Paramedische Hogeschool, won de studentenprijs met Mouth Game, een spel dat een logopedische behandeling minder saai maakt voor kinderen.

ShoQR ontstond uit een promotieonderzoek van Tim Gerbrands, verbonden aan Fontys Paramedische Hogeschool. Gerbrands deed onderzoek naar kniebelasting bij mensen met knieartrose. Het onvermogen om kniebelasting te meten buiten een bewegingslaboratorium bleek een sterke beperking bij dit onderzoek. Daarom werd samen met Fontys Centre of Expertise HTSM, regionale en internationale partners en studenten van Fontys een meetinstrument en algoritme ontwikkeld waarmee snel, eenvoudig en gevalideerd schokdemping wordt gemeten aan de persoon zelf. Zo kan, ook buiten het laboratorium, het effect van talloze interventies (schoeisel, braces, prothesen, vermoeidheid) op de belasting op het lichaam worden gemeten.

Bijdrage aan technologische revolutie

ShoQR is zo krachtig omdat het zelf-ontwikkelde algoritme uitkomstmaten hanteert die tot nu toe nog niet konden worden gebruikt in de praktijk. De 177 studenten uit vijf opleidingen die in 2018-2019 hebben bijgedragen aan de voortgang van het ShoQR-project toonden de meerwaarde en gebruiksgemak ondubbelzinnig aan. ShoQR draagt zo bij aan de technologische revolutie in het paramedische werkveld waarin het objectief kwantificeren van de effectiviteit van ‘beweegzorg’ steeds meer centraal staat.

Vanaf september 2019 wordt een implementatieplan en businessplan geschreven, worden gesprekken met een patentbureau gevoerd en worden partners vastgelegd om ShoQR van prototype om te zetten naar een marktwaardig product.

‘Supervet project’

De inzending van Tim wordt door een jurylid omschreven als ‘supervet project’. De jury constateert unaniem dat het project aan alle criteria voldoet en waardeert in het bijzonder de mooie samenwerking binnen Fontys. De eerste prijs zal naar het oordeel van de jury positief kunnen bijdragen aan de hoge impact die het project kan hebben op de wereld. ‘Tim heeft een juweel in handen.’

Mouth Game

Melissa Verdel bedacht Mouth Game, de winnaar van de Denk Groter Prijs 2019 in de categorie studenten. Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) is een behandeling binnen de logopedie die zich richt op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orofaciale spieren, de spieren in en rond de mond. Naar schatting heeft in Nederland 75 procent van de kinderen OMFT nodig. Het probleem is dat zij de behandeling heel saai vinden. Omdat motivatie ontzettend belangrijk is bij OMFT, heeft Melissa de Mouth game bedacht, een product dat bestaat uit een bitje en een app.

Een sensor in het bitje registreert de hoeveelheid tongdruk en de tijd dat de druk geregistreerd wordt. Het bitje staat via een bluetoothverbinding in contact met een app. Via de app kunnen kinderen zelf een spel spelen, waarbij ze het spel doen met hun tong. Zo worden OMFT-oefeningen leuker en worden kinderen meer gemotiveerd. Dit komt ten goede aan de behandeling. In de app kan de logopedist voortgang bekijken en levels ontgrendelen, zodat de kinderen stap voor stap de behandeling kunnen doorlopen.
Van de Mouth Game is momenteel een eerste prototype ontwikkeld, de app moet nog ontwikkeld worden. Het ontwikkelen van een tweede prototype is een flinke investering. Melissa is daarom in gesprek gegaan met ICT-studenten om hun expertise te gebruiken en zo de kosten te drukken.

Grote maatschappelijke impact

De jury is unaniem van oordeel dat de maatschappelijke impact op jonge kinderen en hun ouders erg groot kan zijn. ‘Melissa toont een ondernemende houding, heeft samenwerking gezocht met andere Fontysopleidingen en met het werkveld. Het is een mooie cross-innovation oplossing die is bedacht voor een herkenbaar probleem bij jonge kinderen.’

Extra aanmoediging

Een eervolle vermeldingen was er voor de Wabi Sabi Game van medewerkers Martijn Derksen, Anne Nabuurs en Harm van den Wijngaard van Fontys Educatief Centrum, onderdeel van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. De jury was ook onder de indruk van het bordspel ‘Ik vergeet je niet’ van Brenda Delahaije, student Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Procedure en jury

Er waren dit jaar 22 inzendingen, dertien door studenten en negen door medewerkers. De inzendingen werden in 2019 beoordeeld op samenwerking met andere instituten en/of het werkveld, vernieuwende/innovatieve technologische elementen, getoond ondernemerschap, creativiteit en originaliteit.

De jury werd gevormd door Erik van Merrienboer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Jochem Goedhals (Fontys Hogeschool Engineering/Pulsed), Linda Hofman (Fontys ACI), Marjo Spee (FH Journalistiek) en Teun Toebes (Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid).

Fontys Denk Groter Prijs

De Fontys Denk Groter Prijs wordt uitgereikt aan een medewerker en aan een student die een treffend voorbeeld is van groei door aandacht en uitdaging. De prijs sluit aan bij de maatschappelijke opdracht van Fontys: het bieden van inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs. Het College van Bestuur reikt de prijs ieder jaar uit tijdens de opening van het studiejaar.