Sloopwerkzaamheden Vogeltjesbuurt van start

Na een intensieve voorbereiding zijn de sloopwerkzaamheden in de Vogeltjesbuurt van start gegaan. Begonnen is met de woningen aan de Putterstraat. In totaal worden er 121 woningen gesloopt. De woningen maken plaats voor 112 nieuwe woningen.

Nieuwe woningen
De nieuwbouw bestaat volledig uit sociale huurwoningen. Iedereen die er nu woont, heeft de mogelijkheid om terug te keren. Tachtig gezinnen keren ook daadwerkelijk terug als de woningen straks klaar zijn. Tijdens de sloop en de nieuwbouw worden zij zoveel mogelijk in wisselwoningen in de buurt gehuisvest. Peter Cival: “De vernieuwing van de wijk heeft grote impact op de bewoners. Nu de plannen klaar zijn, kunnen voor de bewoners de werkzaamheden niet snel genoeg beginnen.”

Groot onderhoud
Naast de sloop en nieuwbouw voert Tiwos aan 81 woningen groot onderhoud uit. De werkzaamheden hiervoor zijn afgelopen voorjaar gestart. De eerste 28 woningen zijn ondertussen opgeleverd.

Participatie bewoners
Uitgangspunt bij het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan en de nieuwe woningen is “bouwen voor de buurt”. Tiwos en de gemeente hebben daarom de bewoners uit de Vogeltjesbuurt nauw betrokken bij de plannen.

Planning
Tiwos verwacht dat de eerste bewoners in het voorjaar van 2014 hun nieuwe woningen kunnen betrekken.