Social sofa van en voor de vrijwilliger

Op de Dag van de Vrijwilliger, maandag 7 december jl., is een kleurrijke social sofa onthuld als eerbetoon aan alle vrijwilligers in de gemeente Tilburg. De 20-jarige studente Tanya Verduijn, die naast haar studie ook actief is als vrijwilliger voor Coaches4Juniors en Instituut Verbeeten, heeft deze blikvanger onthuld, die op een prominente plaats in Tilburg staat, namelijk aan de voorzijde van het Centraal Station. De initiatiefnemers voor deze sofa zijn vrijwilligers-organisatie Contour en de gemeente Tilburg. 

De genodigden onderstrepen allen het belang van vrijwilligerswerk. De manager Vrijwilligerswerk van Contour, Annemiek Lucassen, accentueert het belang van het promoten van vrijwilligerswerk om nog meer Tilburgers kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. In 2009 heeft Contour dit o.a. via de mediacampagne ‘Het TilburgTalent van…’ en de campagne ‘Ben jij geknipt voor vrijwilligerswerk?’ gedaan. Wethouder Gon Mevis maakt van deze gelegenheid gebruik om de hoofdprijswinnaar van de campagne ‘Ben jij geknipt voor vrijwilligerswerk’ te maken. Iedereen die zich tijdens de actieperiode heeft aangemeld als TilburgTalent of aan de slag  is gegaan als

vrijwilliger bij Contour maakte kans op één van de 25 kappersbonnen of de hoofdprijs een complete Hair Make Over, beschikbaar gesteld  door kapsalon BrainWash.

Namens het project Social Sofas vertelt Karin Bruers vervolgens op geheel eigen wijze over het idee achter dit project. Dat Karin het vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt blijkt ook al uit de eerdere samenwerking met Contour, als eerste TilburgTalent in de promotiecampagne ‘Het TilburgTalent van…’. De verantwoordelijke wethouder voor het vrijwilligers-werk, Gon Mevis,  onderstreept het belang van de inzet van alle vrijwilligers in de gemeente Tilburg. ‘Waar zou Tilburg zijn zonder de vele uren die zij belangeloos besteden bij honderden maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. Hierdoor kunnen initia-tieven genomen en gerealiseerd worden, wat uiteraard ook ten goede komt aan de leefbaarheid in onze gemeente. Terecht dat Tilburg trots is op zijn vrijwilligers! Dat zal met de social sofa vanaf nu daadwerkelijk en permanent zichtbaar zijn’.