Spoorlaan vanaf 12 november eenrichtingsverkeer

Werkzaamheden duren tot uiterlijk 22 november, weg gewoon beschikbaar voor verkeer

Op de Spoorlaan geldt vanaf 12 november definitief eenrichtingsverkeer. Dit is nodig om ruimte te maken voor de werkzaamheden aan het station. Met het instellen van het eenrichtingsverkeer wordt het rondje Cityring compleet. Autoverkeer kan dan alleen nog vanaf de Hart van Brabantlaan, de Gasthuisring of de Noordhoekring via de Spoorlaan rijden. Deze maatregel kan nu worden ingevoerd omdat de Burgemeester Brokxlaan sinds oktober in gebruik is (van het NS-Plein naar de Gasthuisring).

Verkeer dat vanaf de Ringbaan Oost komt slaat straks linksaf naar de Cityring (Heuvelring) of rechtsaf richting Besterd / Burgemeester Brokxlaan. Voor bussen en taxi's blijft het voorlopig wel mogelijk om in twee richtingen over de Spoorlaan te rijden. Het eenrichtingsverkeer gaat voor de bussen en taxi's pas in op het moment dat het nieuwe busstation er in 2016 is.

Planning Spoorlaan
Vanaf dinsdag 12 november wordt er gewerkt aan de Spoorlaan. Deze werkzaamheden duren tot uiterlijk 22
november. Tijdens de werkzaamheden worden onder andere de verkeerslichten op de kruising Spoorlaan / NSPlein / Heuvelring aangepast. Tijdens de werkzaamheden is de weg gewoon toegankelijk voor het verkeer.

Fietsers
Komende vanaf de Ringbaan Oost / NS-Plein kunnen fietsers tot aan het station aan de noordkant van de
Spoorlaan blijven fietsen. De fietsenstalling blijft dus via het fietspad aan de noordkant te bereiken. Ter hoogte van het station moeten fietsers oversteken en verder rijden over het fietspad aan de zuidkant (centrum). Hier rijden fietsers dan in twee richtingen over het fietspad.

Halen en brengen station
Met het ingaan van het eenrichtingsverkeer is het niet meer mogelijk om kort te parkeren voor het station.
Deze ruimte wordt gebruikt als bouwterrein door de aannemer en als standplaats voor taxi's. Voor het ophalen en afzetten van reizigers kan gebruik gemaakt worden van de Servicestrook (kiss & ride) aan de zuidkant van de Spoorlaan.
Het NS-station is vanaf 2015 aan twee kanten toegankelijk. Aan de zuidzijde vanaf de Spoorlaan, aan de
noordzijde vanaf de Burgemeester Brokxlaan. Vanaf half december is de Burgemeester Broxlaan overigens in twee richtingen voor verkeer te gebruiken.

Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld beleid.