Spoorzone: de plannen zijn bekend!

In de Tilburgse Spoorzone gaat de komende jaren veel gebeuren. Sinds deze week is de nieuwe website www.spoorzone013.nl online. Hier zijn alle ontwikkelingen te vinden. Ook staat er een filmpje dat in anderhalve minuut laat zien wat Tilburg met de Spoorzone van plan is.

Ontwikkeling
De gemeente wil het stadshart versterken en zo Tilburg aantrekkelijker maken. De gemeente betrekt de komende jaren de oude NS-werkplaats bij de binnenstad. Hier ontstaat ruimte voor wonen, werken, leren en uitgaan.
De Spoorzone krijgt een open karakter. De verbinding met de stad heeft hoge prioriteit. Volgend jaar komt aan de noordkant van het spoor een belangrijke ontsluitingsweg: de Burgemeester Brokxlaan. Een klein stuk daarvan is al eerder aangelegd bij de Gasthuisring. Ook de Lochtstraat wordt onderdeel van de Burgemeester Brokxlaan.

Verbouwing station
In het najaar van 2013 begint de verbouwing van het station. Samen met Prorail en de NS zorgt de gemeente voor twee passages onder het spoor door naar de wijk Theresia, met nieuwe entrees en pleinen. Het stationsgebouw krijgt een ingrijpende renovatie en er komt een nieuw busstation. Ook fietsers krijgen meer ruimte.

Spoorzone 013
De Spoorzone is een ontwikkelgebied langs het spoor van 75 hectare groot, uitgestrekt over 3 kilometer. Het terrein ligt globaal tussen de Ringbanen West en Oost. De gemeente ziet in het gebied veel mogelijkheden om de economische betekenis van de stad te vergroten. Het moet een broedplaats worden voor kennis en innovatie met onderwijs, ondernemers en particulieren. Dit gebeurt in combinatie met ruimte voor wonen, werken en uitgaan. In het hart van de Spoorzone ligt de oude werkplaats van de NS. Generaties Tilburgers hebben hier gesleuteld aan treinen. Dit industrieel erfgoed blijft bewaard tussen de nieuwe architectuur.

Meer informatie
www.spoorzone013.nl
www.facebook.com/spoorzone013
www.twitter.com/spoorzone013