Spreekuur Rechtswinkel Tilburg in de Reeshof

Spreekuur

Met ingang van woensdag 16 mei a.s. biedt Rechtswinkel Tilburg een spreekuur aan in OBS De Fonkel, Bemmelstraat 6. Dit spreekuur is om de 14 dagen op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur met uitzondering van de schoolvakanties. Rechtswinkel Tilburg is er voor een bepaalde doelgroep: burgers met een uitkering of een laag inkomen, de AOW gerechtigden, de scholier, student of anderszins kwetsbare burger.

Spreekuur Rechtswinkel

De Rechtswinkel Tilburg beantwoordt juridische vragen met name op het gebied van inkomen (loonvordering), sociale zekerheid (probleem met uitkering) huurrecht (gebrek aan de woning) en consumentenrecht (gebrekkig product gekocht in winkel). Ook helpt de Rechtswinkel je met het aantekenen van bezwaar tegen een verkeersboete, aanslag motorrijtuigenbelasting en aanslag/kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting.
Tijdens het spreekuur krijg je antwoord op je juridische vraag en wordt je geholpen bij het invullen van een formulier (géén inkomstenbelasting). Hoort de vraag niet bij de Rechtswinkel thuis dan wordt je verwezen naar een andere instantie. Bij vragen die complexer zijn wordt een afspraak gemaakt voor het spreekuur op het kantoor aan de Ringbaan-West 96.

Meer info

De dienstverlening van Rechtswinkel Tilburg is gratis. Indien er kosten gemaakt moeten worden in een zaak (in verband met een procedure) dan wordt dat vooraf met je besproken. Deze gratis dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door gelden die Rechtswinkel Tilburg ontvangt van onder andere de Gemeente Tilburg. Als de Rechtswinkel je vraag in behandeling neemt dan dien je met bewijs aan te tonen dat je tot de groep behoort die ze mogen helpen. Rechtswinkel Tilburg is iedere werkdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur telefonisch bereikbaar (013 5353135) voor je juridische vraag, ook voor het maken van een afspraak voor het spreekuur. Voor de openingstijden of het stellen van een informatievraag kun je de website bezoeken.