St. Elisabeth Ziekenhuis verzorgt diverse opleidingen

Het verzorgen van medisch-specialistische, verpleegkundige en paramedische opleidingen en het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijke taken van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Samen met andere topklinische opleidingsziekenhuizen levert het ziekenhuis daarmee een essentiële bijdrage aan de vernieuwing van de gezondheidszorg. In september 2006 startte het ziekenhuis samen met de Universiteit van Tilburg de masteropleiding Medische Psychologie. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is initiatiefnemer en partner in Brabant Medical School.

Het Opleidings- en Onderzoekscentrum ( OOC) is de afdeling waar de verschillende activiteiten op het gebied van opleiding en onderzoek zijn samengebracht zoals  diverse opleidingen, bij- en nascholingsaanbod (via electronische leeromgeving), stages en onderzoek. Ook de Medisch Ethische Toetsingscommissie en de Mediische bibliotheek maken onderdeel uit van het OOC.

Specialistische Opleidingen in EZ
Als opleidingsziekenhuis levert het St. Elisabeth Ziekenhuis een bijdrage aan de onderstaande specialistische opleidingen onder andere in samenwerking met Fontys Hogescholen, Brabant Medical School, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Avans Hogescholen, ROC Tilburg en Universiteit van Tilburg.

Opleidingen
• Gezondheidszorgpsychologie
• Heelkunde
• Interne geneeskunde
• Kaakchirurgie
• Kindergeneeskunde
• Klinische chemie, NVKC
• Medische microbiologie, A-opleiding*
• Neurochirurgie
• Neurologie, hoofdvak klinische neurologie, A-opleiding*
• Neurologie, hoofdvak klinische neurofysiologie
• Orthopedie
• Klinische Pathologie
• Psychiatrie
• Klinische psychologie
• Radiologie, A-opleiding*
• Revalidatiegeneeskunde
• Urologie
• Verloskunde en gynaecologie
• Ziekenhuisfarmacie, KNMP

Medisch Specialistische Vervolgopleidingen
• Maag-Lever-Darmgeneeskunde
• Vaatchirurgie

Medische niet MSRC-opleiding
• SEH-opleiding (STZ-ontwikkeling)
 
Verpleegkundige opleidingen op mbo-niveau
• Verpleegkundige niveau 4 (BBL en BOL, sinds 2008 VOZ)
• Defensie: algemeen militair verpleegkundige (AMV)

Verpleegkundige opleidingen op hbo-niveau
• Verpleegkundige niveau 5 (BOL)
• Vervolgopleiding kinderverpleegkundige
• Vervolgopleiding IC-verpleegkundige
• Vervolgopleiding CCU-verpleegkundige
• Vervolgopleiding oncologieverpleegkundige
• Vervolgopleiding obstetrie- en gynaecologieverpleegkundige
• Vervolgopleiding dialyseverpleegkundige
• Vervolgopleiding SEH-verpleegkundige

Paramedische opleidingen
• Voedingsassistent
• Doktersassistent (niveau 4)
• Tandartsassistent (niveau 4)
• OK-assistent
• Sociaal-pedagogische hulpverlening (niveau 5)
• Radiologisch laborant
• Anesthesie-assistent
*A-opleiding: academische opleiding die volledig in het EZ wordt gevolgd.