Start bouw Rooi Harten!

Eindelijk is het zover, de bestemmingsplanprocedure voor het project Rooi Harten is afgerond. Er zijn bij de Raad van Staten géén nadere bezwaren ingediend. Het bestemmingsplan heeft hiermee haar definitieve grondslag gekregen. Naar verwachting wordt nu ook op korte termijn de omgevingsvergunning door de gemeente aan van der Weegen Bouwontwikkeling afgegeven.

Een woordvoerder van Van der Weegen Bouwontwikkeling meldt enthousiast; “we zijn blij dat de plannen zijn goedgekeurd, weer een belangrijke mijlpaal in het project! Maar we hebben meer goed nieuws, ook de verkoop van de woningen uit het plan verloopt voorspoedig. Een groot deel van de woningen uit de eerste fase van het project is verkocht of in optie genomen. Naar aanleiding van de afronding van de bestemmingsplanprocedure hebben we onze kopers dan ook laten weten dat we in mei na afgifte van de omgevingsvergunning daadwerkelijk gaan starten met de bouw. Op het terrein zijn we al gestart met het bouwrijp maken, er wordt volop gewerkt aan de aanleg van de rioleringen en de nutsvoorzieningen, zo zijn we er in mei helemaal klaar voor!”

Er zijn in het project Rooi Harten nog enkele woningen te koop, ook voor deze laatste woningen geldt dat de marktgarantie, een fiks voordeel dat Van der Weegen tijdelijk op de woningen geeft, nog onverkort van toepassing is.

Voor meer informatie www.rooiharten.nl