Start cursus ‘Anders leren denken’

Op dinsdag 10 november en op donderdag 14 januari start bij GGz Breburg Groep regio Midden-Brabant de preventieve cursus ‘Anders leren denken’, voor mensen met somberheid, angst of spanningsklachten. De cursus bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, kosten 25 euro.


Anders leren denken…opbouwend denken

Wie vaak te heftig reageert op problemen en situaties of juist blokkeert, kan dat als problematisch ervaren. Deze wijze van reageren kan op lange termijn ook andere gevolgen hebben: zoals blijven piekeren, blokkades in contact, machteloos voelen en, na enige tijd, ook overmatige stress, somberheid of angst.

Inzicht
Doel van de cursus is meer inzicht in de eigen gedachten en patronen van denken. De cursus geeft meer grip op uw denkpatronen waardoor ook de reacties daarop anders zullen worden.

Onderwerpen
Onderwerpen zijn o.a. meer zicht krijgen op de eigen manier van denken en reageren, verminderen van negatieve gedachten, vermeerderen van positieve gedachten, pepzinnen als tegenwicht tegen negatieve gedachten,

Kennismaking
Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats met de deelnemers aan de cursus.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunnen geïnteresseerden terecht bij GGz Breburg Groep preventie regio Midden-Brabant tel. 013-5808480 of per mail: preventie@ggzmb.nl