Stefan van Aarle volgt Niek van den Broek op als voorzitter Ondernemersfonds

ondernemersfonds binnenstad tilburg

Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg, sinds 2014 actief, vormt een vertegenwoordiging van winkeliers, horecaondernemers en dienstverleners uit de binnenstad. Het bestuur van de stichting vertegenwoordigt ruim 600 ondernemers in de binnenstad en heeft als doel om ontwikkelingen in de stad te realiseren voor, door en met ondernemers om zo meer bezoekers naar de stad te trekken. Vanaf de start onder voorzitterschap van Niek van den Broek, directeur Heuvelpoort, Mercure en IBIS Hotel Tilburg. Na een periode van vijf jaar voorzitterschap, waarin het Ondernemersfonds een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ‘revival’ van de binnenstad, kondigt van den Broek zijn afscheid aan.

Trots op het Ondernemersfonds, trots op de stad

Van den Broek kijkt terug op een mooie periode, hij is vanaf het eerste moment bij de oprichting van het Ondernemersfonds betrokken geweest. Van den Broek: “In 2012 werd duidelijk dat de subsidie van de gemeente Tilburg zou stoppen en het Binnenstad Management Tilburg enkel kon blijven bestaan met subsidie wanneer de ondernemers uit de binnenstad een financiële bijdrage gingen leveren. Met een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van betrokken partijen uit de stad, zijn we de mogelijkheden gaan verkennen om een Ondernemersfonds op te richten. Een groep, waarin zowel horeca, retailers als dienstverleners alom worden vertegenwoordigd door betrokken en positief-kritische ondernemers die samen het beste voor de stad willen bereiken.”

Van den Broek is trots op de bereikte resultaten; de negen sfeergebieden die de binnenstad vormen en niet meer zijn weg te denken. Maar ook de Dwalerij en Kaapstad, succesvolle evenementen die door het Ondernemersfonds mogelijk zijn gemaakt. En tot slot hebben ook de vastgoedeigenaren zich naar voorbeeld van het Ondernemersfonds verenigd middels de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Van den Broek: “De gemeente ziet het Ondernemersfonds als gewaardeerd gesprekspartner en door onze rol hebben we bijgedragen aan een positieve sfeer en tendens rondom de ontwikkelingen in de binnenstad. De komende jaren zal nog steeds hard moeten worden gewerkt om (nog) meer bezoekers voor langere tijd naar de binnenstad te laten komen. Ondanks dat ik geen voorzittersrol meer zal uitoefenen, blijf ik altijd betrokken bij de stad. Ik ben blij dat mijn opvolger iemand is waar ik vanaf het begin al mee samenwerk en die ook zijn passie en liefde voor de stad centraal stelt. Hij weet van de hoed en de rand en is in staat om de huidige standaard voort te zetten, samen met deze mooie club van ondernemers.”

Nieuwe voorzitter

En de opvolger is inderdaad geen onbekende van de stad: Stefan van Aarle, huidige binnenstadregisseur, zal het voorzitterschap van het Ondernemersfonds voortzetten per 1-4-2019. Van Aarle: “Vooropgesteld wens ik Niek te bedanken voor zijn tomeloze inzet en aanstekelijk enthousiasme voor onze binnenstad. Het Ondernemersfonds heeft onder zijn leiding een duidelijk profiel gekregen in de binnenstad.” Door de nieuwe voorzittersfunctie van Van Aarle, komt ook het moment om afscheid te nemen van zijn rol als binnenstadregisseur. Van Aarle vindt zijn afscheid als regisseur een logische ontwikkeling: “Ik ben vier jaar geleden gestart met de taak om een stevige binnenstadsorganisatie neer te zetten, met nieuwe projecten en een verdrievoudiging van budget. Daarin zijn we met elkaar geslaagd. De trein staat stevig op de rails en het is nu aan mijn opvolger de taak om deze solide basis verder uit te bouwen. Als nieuwe voorzitter van het Ondernemersfonds heb ik ontzettend veel zin om die koers de komende twee jaar te mogen begeleiden”.

Op zoek naar een nieuwe binnenstadregisseur

Het Binnenstad Management Tilburg is per 1-1-2019 op zoek naar een nieuwe, enthousiaste binnenstadregisseur. De vacature is te bekijken onder de nieuwsberichten op www.centrumtilburg.com.

Tot 1 november kan worden gesolliciteerd via info@binnenstadmanagementtilburg.nl.