Sterrenfonds met Frans Bauer en John Beerens van start

ZALTBOMMEL – Vandaag is in Amsterdam officieel Stichting Sterrenfonds gelanceerd. Als initiatief van Frans Bauer steunt het Sterrenfonds vanaf dit moment kinderen tussen 0 en 16 jaar, die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of dat nu is omdat ze ernstig ziek zijn, hun ouders (tijdelijk) niet voor ze kunnen zorgen, ze steun nodig hebben in hun ontwikkeling of omdat ze in financieel moeilijke situaties leven. Sterrenfonds adopteert afgeronde materiële projecten in Nederland om ze binnen zo korte mogelijk tijd te realiseren.

Emotionele ervaringen krijgen vorm
Vanaf het begin van zijn carrière zet Frans Bauer zich in voor diverse goede doelen. In 2003 wordt hij ambassadeur van het goede doel Villa Pardoes, oorspronkelijk voor een periode van 3 jaar. 6 Jaar later is Frans vader van 4 kinderen en komt hij met allerlei goede doelen in aanraking. Door deze emotionele ervaringen voelt Frans steeds meer de behoefte om zich structureel, actief en met een grotere betrokkenheid voor meerdere doelen in te zetten. Het idee voor het oprichten van een eigen fonds wordt geboren. Frans Bauer: “De tijd is nu aangebroken om met een stichting te starten, waar ik zelf vanaf het fundament bij betrokken ben. Een stichting die zich inzet voor anderen en die projecten, hoe klein of hoe groot ook, ondersteunt en helpt realiseren. Dit is mijn serieuze kant, ik wil dingen doen die een verschil maken.”

Grote en kleine sterren
De naam Sterrenfonds is niet toevallig gekozen. Uitgangspunt is dat meer bekende Nederlanders zich aansluiten. Grote sterren, die zich vast of projectmatig aan het Sterrenfonds verbinden. Frans heeft dan ook direct een andere BN-er gevraagd mee te werken, uit een heel andere discipline: John Beerens. Deze glamourkapper, die zich bezig houdt met alles wat te maken heeft met haar en haarcosmetica en die eerder bijvoorbeeld bij Hollands Next Topmodel betrokken was, zei direct “ja”. John Beerens: “Mijn affiniteit met het Sterrenfonds is simpel. Ik heb het getroffen in dit leven. Nu vind ik het een kleine moeite om die mensen te helpen, voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Kinderen moeten voluit kind kunnen zijn. Ik vind het geweldig dat ik me nu kan verbinden aan één doel, waar ik me perfect in kan vinden en waar ik 100% voor kan gaan. Terwijl we met het Sterrenfonds juist een hele hoop andere doelen steunen.” Het Sterrenfonds heeft uiteindelijk EEN doel: de kleine sterren, de kinderen waar het om gaat, binnen de doelstelling van de stichting te ondersteunen. Om die doelstelling vorm te geven en op ieder moment te bewaken, is een onafhankelijk bestuur in het leven geroepen. Die op haar beurt wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Projecten
Het Sterrenfonds werkt met een SterrenMenu van goede doelen. Op deze menukaart staan in de toekomst vier tot vijf goede doelen, voor wie gelden worden geworven om een afgerond, materieel project in Nederland te realiseren. Daarnaast is een apart doel opgenomen als barometerproject. Dit project wordt gerealiseerd door alle donaties onder 1.000 euro bij elkaar op te tellen totdat het totaalbedrag is bereikt. Wanneer dat is, is via de barometer van het SterrenMenu en op de website te volgen. De projecten lopen van klein tot groot. Als eerste doel dat het Sterrenfonds adopteert, is de aanschaf van een ambulancevliegtuig voor de Stichting Hoogvliegers gekozen (www.stichtinghoogvliegers.nl). Met dit project is een bedrag van 480.000 euro gemoeid. Het Sterrenfonds wil met dit goede doel haar eerste project neerzetten. Bij iedere realisatie van een onderdeel van het vliegtuig , wordt vervolgens dat onderdeel verwijderd en een nieuw project van een ander goed doel aan de menukaart toegevoegd. De doelstelling van Stichting Hoogvliegers is chronisch en terminaal zieke kinderen tussen 6 en 16 jaar zelf een vliegtuig te laten besturen; ze zijn dus voor één dag een echte piloot! Kinderen met een psychiatrische aandoening of gebonden aan een bed of brancard kunnen op dit moment niet mee. Daarom heeft de Stichting Hoogvliegers behoefte aan een eigen
ambulancevliegtuig.

Eerste fondswervende activiteit
The Red Sun organiseert jaarlijks een fondswervende activiteit. Dit jaar vindt dit evenement plaats op zondag 8 november aanstaande. De avond staat helemaal in het teken van het Sterrenfonds. Gastvrouw Wimmy Hu presenteert haar Modern Asian Cuisine aan bekende benefietgasten voor het goede doel. Jeroen van der Boom, René Froger, Dré Hazes Jr, Berget Lewis en Najib Amhali hebben inmiddels belangeloos hun medewerking toegezegd. De presentatie is in handen van Nance. Vorig jaar heeft dit jaarlijkse evenement ruim € 300.000 bijeen gebracht voor de Voedselbank. Frans Bauer: “The Red Sun
organiseert onze eerste fondswervende activiteit. Maar het belangrijkste zijn de doelen die we hierdoor vervolgens kunnen steunen. Projecten waar ik, maar ook andere bekende Nederlanders, donateurs en medeparticipanten straks op terug kijken en zeggen “Kijk, dat krijg je met passie en samenwerking voor elkaar”. Het Sterrenfonds is nu echt geboren, ik beschouw dit dan ook als mijn vijfde zoon.”

Fondsen
Het Sterrenfonds gaat actief fondsen werven op basis van de projecten die zijn gekozen. Ook materiële donaties voor de geadopteerde projecten zijn welkom. De lopende projecten zijn op ieder moment te vinden op het SterrenMenu en op de website. De website vertelt ook meer over de achtergronden, de criteria voor adoptie, de fondswervende activiteiten en de gerealiseerde projecten. Alle donaties zijn welkom op rekeningnummer 58 50 40 540. Kijk voor meer informatie op

www.sterrenfonds.nl