Stichting leergeld biedt kinderen kansen

Stichting Leergeld

Kinderen kosten geld, dat weten alle ouders. En ouders hebben dat geld ook graag voor hun kroost over, want niemand wil bezuinigen op zijn kinderen. Maar soms zijn de financiële lasten in een gezin zo hoog, dat een schoolreisje of een kampweek er bij in dreigt te schieten. Gelukkig kent Tilburg Stichting Leergeld, een organisatie die in moeilijke situaties kan bijspringen.

Riet van de Camp, coördinator van Stichting Leergeld: ‘Deelnemen aan sportactiviteiten, muziekles, schoolkampen en excursies is geen luxe. Meedoen aan deze activiteiten is zelfs noodzaak. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en het vergroot hun horizon en sociaal netwerk. Kinderen leren zich te handhaven in de groep, te winnen en te verliezen.’

Tekst: Dick Witte; Foto: Beeldhouwers

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt ouders met een te laag inkomen materiële of financiële ondersteuning bij de noodzakelijke kosten die de school met zich meebrengt. Niet alleen het schoolreisje en het schoolkamp, maar ook de (vrijwillige) ouderbijdrage op de basisschool komt voor een aanvraag in aanmerking.

Op het voortgezet onderwijs kan een tweedehands fiets en/of computer worden aangevraagd. Voor ieder kind in het gezin kan jaarlijks ook een buitenschoolse activiteit aangevraagd worden (een sportieve- of culturele activiteit). ‘Stichting Leergeld wil hiermee de sociale omgang met andere kinderen bevorderen,’ aldus Riet van de Camp.

Startersbox

Van de Camp: ‘In Tilburg bestaat het T-Kinderpakket, eveneens bedoeld voor kinderen wiens ouders van een laag inkomen moeten rondkomen. Hierin zitten onder meer een gratis bibliotheekpas, het gratis volgen van zwemlessen voor diploma A+B en vanuit de ‘meedoenregeling’ is er ook een jaarlijkse bijdrage van €100.- voor leuke, leerzame of gezonde activiteiten.’

Tot slot is er voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en waarvan het gezin onder de bijzondere bijstandsnorm valt, een Startersbox. Het gaat hier om een pakket waar een aantal producten uit gekozen kan worden, zoals schoolbenodigdheden, schooltas, agenda, fiets en/of schoolkosten.

Aanvragen

Financiële en materiële hulp (waaronder ook het T-Kinderpakket en de Startersbox) kunnen het beste aangevraagd worden via de site van Stichting Leergeld Tilburg (zie de informatie hieronder). Beschik je niet over internet dan mag opbellen natuurlijk ook. Er wordt daarna een afspraak met je gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dat huisbezoek wordt uitleg gegeven over wat Stichting Leergeld voor je kan betekenen.

Riet van de Camp benadrukt dat om voor toekenning in aanmerking te komen het gezin een netto besteedbaar inkomen moet hebben dat onder 130% van de bijstandsnorm ligt. Bij het bepalen van de hoogte van het besteedbaar inkomen wordt ook gekeken naar de aantoonbare schuldenlast en naar andere noodzakelijke extra kosten. ‘Stichting Leergeld gaat ervan uit dat ieder gezin uniek is en levert daarom ondersteuning op maat,’ aldus Van de Camp.

Meer informatie

Stichting Leergeld werkt voornamelijk met vrijwilligers en heeft op dit moment dringend behoefte aan vrijwillige medewerkers voor de administratieve ondersteuning. Voor informatie, aanvragen en solliciteren:

  • www.leergeld.nl/tilburg/
  • Sint Annastraat 20
  • 5025 KB Tilburg
  • E-mail: info@leergeldtilburg.nl
  • tel.: 013 580 12 11 (dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).