Stichting Rechtswinkel Tilburg verdient Keurmerk Vrijwillige Inzet

Stichting Rechtswinkel Tilburg heeft deze maand het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ontvangen. Het NOV-keurmerk laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en –management. Het keurmerk is vier jaar geldig.  Dit is de tweede keer dat de Rechtswinkel dit keurmerk ontvangt.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst reikte Rob Beckers, adviseur Goed Geregeld bij VrijwilligersTilburg, het keurmerk uit aan Zim Kock, een van de vrijwillige werkgroepleden die namens de Rechtswinkel het kwaliteitstraject ‘Goed Geregeld’ doorliepen.

NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Om het keurmerk te behalen, moet je als organisatie kunnen aantonen dat je vrijwilligersbeleid in de praktijk goed uitgevoerd en ontvangen wordt. Er moet duidelijk blijken dat je vrijwilligers trots zijn op ‘hun’ organisatie en dat uitstralen. Voor de buitenwereld staat het NOV-keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid: déze organisatie heeft de zaken goed geregeld.

De begeleiding van de vrijwilligers bij de Rechtswinkel is intensief en gericht op het behalen van organisatiedoelstellingen en het ontwikkelen van competenties van vrijwilligers. Op individueel niveau is er veel aandacht voor de vrijwilligers en vinden er regelmatig gesprekken plaats.

Coördinator Jeroen Jaspers: ”Het is goed om als organisatie te weten waar je staat en waar kansen en verbeterpunten liggen om de komende jaren mee aan de slag te gaan.”

Meer informatie

Wil je meer weten over Rechtswinkel Tilburg? Check deze website. Meer informatie over Vrijwilligers Tilburg vind je hier.