Stichting Tess zoekt deelnemers Tilburg Ten Miles

Ook in 2015 zoekt stichting Tess kinderen en volwassenen die deelnemen aan een van de loopnummers van de Tilburg Ten Miles. Kinderen, dames en heren die voor stichting Tess willen lopen krijgen een loopshirt met het stichting Tess logo. 

Laat jij je door familie, vrienden, collega’s sponsoren voor je prestatie ten behoeve van stichting Tess dan vinden we dat helemaal dolfijn. Immers met elke euro die de stichting ontvangt komt de dolfijnondersteunde therapie voor weer een volgend kind op de wachtlijst dichterbij.

Aanmelden

Heb je belangstelling dan kun jij je aanmelden via info@stichtingtess.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Door een druk op de verkeerde knop (delete) is de stichting een aantal namen kwijt van mensen die zich al hadden aangemeld. Als u dit bericht leest meldt je dan opnieuw aan.

Op zondag 6 september is stichting Tess te gast bij Borrel, Brasserij, Restaurant Restaurant Kok Verhoeven aan het NS-plein 32 te Tilburg. Daar kun je in de middag op de foto met Dolly de Dolfijn de mascotte van stichting Tess en er is Raad & Win waarbij je kunt raden naar het aantal dolfijnen in een glazen bak. Er is een leuke prijs voor degene die het aantal goed raad. Daarnaast krijgen alle stichting Tess deelnemers aan de TTM na afloop door Kok Verhoeven een consumptie aangeboden.

Over stichting Tess

Stichting Tess bestaat in 2016 TIEN jaar en zet zich in om dolfijnondersteunde therapie voor kinderen met een beperking (syndroom van down, autisme of elke andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking mogelijk te maken. De stichting heeft inmiddels al meer dan 90 kinderen de therapie aan kunnen bieden.

Deze therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling in de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te kunnen zorgen.

Meer weten: www.stichtingtess.nl