Straatwanden van Tilburgse binnenstad gedigitaliseerd

straatwanden

Na maanden van voorbereidend werk zet Regionaal Archief Tilburg scans van langgerekte fotostroken online. Hierop staan beelden van straten in de binnenstad van Tilburg. Circa 25 kilometer straatwand is vanaf nu tot in detail te bekijken op de website van het archief.

Binnenstad gedigitaliseerd

Van 1976 tot 1985 trokken fotografen door de straten van de binnenstad van Tilburg. Voor de afdeling Stadsontwikkeling van Dienst Publieke Werken werd Hans Hoofs aangenomen die na een jaar het stokje overdroeg aan Joep Vogels. Hij  legde de zes volgende jaren de panden aan de linten en hoofdverbindingswegen in het centrum vast. De foto’s werden op schaal 1:100 afgedrukt en op lange stroken verwerkt, als een soort Google Streetview 1.0. Deze fotostroken zijn uniek en maken deel uit van de collectie van Regionaal Archief Tilburg. De verzameling biedt een mooi beeld van de straten in die periode, waarvan veel door sloop is verdwenen.

Het gaat om 284 stroken, waarvan sommigen wel anderhalve meter lang zijn, zodat je naar 150 meter straatwand kijkt in een oogopslag. In januari 2017 werd gestart met het beschrijven, conserveren en digitaliseren van de stroken, een gigantische klus. Het beschrijven van de fotostroken kon niemand beter doen dan Joep Vogels zelf, de fotograaf van destijds. De behoudsmedewerker van Regionaal Archief Tilburg bekeek elke strook, maakte ze schoon, verwijderde metalen deeltjes (nietjes, paperclips) en zetten losgeraakte foto’s vast.

Daarna werden ze stuk voor stuk genummerd en gedigitaliseerd. Dat gebeurde in de scanstraat van het archief. Iedere scan werd gecontroleerd. Elke fotostrook is voorzien van een zuurvrije omslagmap met daarop het desbetreffende inventarisnummer. Omdat de stroken een afwijkend formaat hebben tot een lengte van maximaal 1,55 meter, moesten hiervoor speciale archiefdozen worden gemaakt. Als laatste zijn de scans op de website geplaatst, gekoppeld aan de beschrijvingen die Joep Vogels heeft gemaakt.
Voor het archief was het een bijzonder project. Complete straten uit de periode 1976-1985 worden nu weer zichtbaar wat leidt tot vele herinneringen en verhalen. Door de speciale vorm en het afwijkende formaat heeft het archief nieuwe ervaring opgedaan en een unieke bron voor breed publiek beschikbaar gemaakt.

De fotostroken

Het werk is niet compleet. Naar een deel -geschat wordt zo’n 20%- van niet afgedrukte negatieven is het archief nog op zoek. Mogelijk komen die ooit boven water, waarmee de gaten in sommige straten kunnen worden gedicht. Om in de databank alle fotostroken te zien, ga naar www.regionaalarchieftilburg.nl, kies ‘zoek een foto of geluid’ en zoek op ‘fotostrook’.