Nieuws

Topsport
Let op! Dit artikel is al 170 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Subsidie Topsportfonds nu aan te vragen voor Tilburgse topsporters en talenten

Goed nieuws! Er is een mooi bedrag vrijgemaakt voor topsporters die in Tilburg wonen, waardoor zij subsidie aan kunnen vragen om talent verder te ontwikkelen. Samen met het Topsportfonds is er voor 2021 een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld. De bijdrage is bedoeld voor sporttechnische of ondersteunende zaken die leiden tot het verbeteren van sportprestaties. Denk daarbij aan reis- en verblijfkosten, kosten voor begeleiding, kosten voor trainingsstage, inschrijfgelden voor toernooien, sportmedische kosten, kleding- en materiaalkosten, huur van een accommodatie en meer.

De subsidie is één keer per jaar aan te vragen tot maximaal €2.000,-. Meer informatie en aanvragen kan via deze website.

‘Meedoen is winnen’

Het college heeft de subsidieregeling Topsportfonds Tilburg vastgesteld. Die regeling is er gekomen op verzoek van de gemeenteraad. Met de subsidie wil het gemeentebestuur topsporters en sporttalenten in de stad optimaal faciliteren, een van de ambities uit de sport- en beweegvisie ‘Meedoen is winnen’.

“Topsporters en sporttalenten hebben op allerlei vlakken ondersteuning nodig, zo blijkt uit onderzoek. Met de lancering van dit Topsportfonds onderstrepen we als gemeente onze wens om onze Tilburgse sporttalenten zo goed mogelijk te faciliteren, zodat ze optimaal kunnen presteren”, aldus wethouder Dols. “Onze wens is om in 2022 dit fonds te laten groeien met partners uit de stad, zodat het een echt Tilburgs fonds wordt voor bijzondere Tilburgse talenten.”

#TeamTilburg

De gemeente voert de subsidieregeling in 2021 uit. Met de partners uit de stad werkt de gemeente namelijk onder de werktitel #TeamTilburg aan een platform voor topsport en talentontwikkeling. De ambitie is dat dit platform vanaf volgend jaar actief is en het Topsportfonds verder uitbouwt.

Toekenning in het najaar

Alle voorwaarden zijn na te lezen op tilburg.nl. Een adviescommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van partners uit de stad, gaat de aanvragen mede beoordelen. In het najaar van 2021 moet dan duidelijk zijn welke aanvragen zijn toegekend.