Subsidie van € 8,5 miljoen voor Veemarktkwartier

De gemeente Tilburg ontvangt voor de ontwikkeling van de Icoon en het omliggende
gebied in het Veemarktkwartier een subsidie van € 8,5 miljoen. € 4 miljoen van de
subsidie is afkomstig uit het Operationeel Programma Zuid Nederland (OP-Zuid), € 1,5
miljoen van het ministerie van Economische Zaken en € 3 miljoen van de provincie Noord-
Brabant.

Wethouder Joost Möller, Economische Zaken: “Het toekennen van deze subsidie is een
belangrijk positief signaal voor de ontwikkeling van het Veemarktkwartier. De inzet van het
Veemarktkwartier is met name gericht op het stimuleren van de creatieve bedrijvigheid en
kenniseconomie. De subsidie is dan ook hiervoor bedoeld. Om een aantrekkelijk
vestigingsklimaat te scheppen voor dit soort bedrijven dient er een goede mix met andere
functies te zijn. Ook zijn goede verbindingen en aansluitingen met de binnenstad van
belang. In het gebied zelf zijn al een aantal culturele functies gevestigd zoals 013 en V39.
Dit jaar is daarbij ook het MIDI-theater als belangrijk podium toegevoegd. Daarnaast willen
we ook wonen en commerciële functies aan het gebied toevoegen. Conform afspraken met de gemeenteraad wordt momenteel onderzocht wat een verhuizing voor Paradox naar de Icoon voor hun exploitatie betekent. De eerste berekeningen latenzien dat er serieus rekening gehouden moet worden dat de voorziene ruimte van Paradox in het Veemarktkwartier weleens ingeruild zou kunnen gaan worden voor bedrijvigheid. Op korte termijn zal het onderzoek worden afgerond”.

Met het verkrijgen van de subsidie voor het Veemarktkwartier is een belangrijke
voorwaarde die vanuit de gemeenteraad gesteld is aan het vervolgtraject ingevuld.
Naar verwachting is in februari 2010 het schetsontwerp voor de Icoon gereed. Dan zal ook
de verdere besluitvorming over het Veemarktkwartier plaatsvinden.

Op-Zuid
Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk
subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, samen met de
steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen,
Heerlen en Maastricht. Het is een economisch stimuleringsprogramma dat met bijna ‡ 186
miljoen mede wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO). OP-Zuid heeft als voornaamste doelstellingen de bevordering van het concurrerend
vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid
in Zuid-Nederland. Met deze projecten wordt op grote schaal invulling gegeven aan de
regionale ambitie om Zuid-Nederland verder te versterken tot een Europese
toptechnologische regio dankzij het subsidiegeld.

Het project Veemarktkwartier sluit goed aan bij de doelstellingen van Op Zuid. Het
scheppen van nieuwe producten en diensten met economische waarde en het stimuleren
van ondernemerschap worden als belangrijke ‘instrumenten’ benoemd.