Subsidie voor Boeken rond het Paleis

Het college wil Boeken rond het Paleis een subsidie geven van 13.000 euro voor de periode 2010 tot 2013. Ze gaat dit aan de raad voorstellen.
 
De Stichting Dr. P.J. Cools MSC krijgt het geld voor het organiseren van Boeken rond het Paleis en een letterenactiviteit. Daarnaast wordt de boekenmarkt opgenomen in de Tilburg Traktaties.

Waardering
Wethouder economie en evenementen Joost Möller: “Met deze investering willen we onze waardering voor 'Boeken rond het Paleis' onderstrepen.  Met het bedrag kan de stichting tot en met 2013 de jaarlijkse boekenmarkt en de bijbehorende letterenactiviteit in het Paleis organiseren. Met het predicaat Tilburg Trakteert kan het evenement rekenen op extra communicatieondersteuning van de gemeente.”

Goede samenwerking
'Boeken rond het Paleis' is de Tilburgse boekenmarkt. De markt wordt ieder jaar in het laatste weekend van augustus gehouden op het Willemsplein en in de straten rondom het stadhuis. Het evenement ontving tot nu toe jaarlijks een subsidie van de gemeente die tussen de 6.500 en 8.500 euro lag. Voor het organiseren van een letterenactiviteit kreeg de stichting een apart bedrag van ongeveer 3.000 euro uit de stelpost Incidentele Letteren Activiteiten (ILA). Ook voor 2009 was een subsidie toegekend van 7.500 euro voor het organiseren van 'Boeken rond het Paleis'.
Na signalen vanuit de Stichting Dr. P.J. Cools is besloten beide subsidiestromen te combineren om zo de jarenlange samenwerking tussen Tilburg en Boeken rond het Paleis op een goede manier voort te zetten.