Nieuws

ict
Let op! Dit artikel is al 757 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Succesvolle samenwerking tussen ROC Tilburg en Fontys Hogeschool ICT

Hoe is het om als mbo-student de overstap te maken naar het hbo? De beste manier om je goed teoriënteren is om zelf ervaring op te doen tussen de hbo-studenten bij een hbo-onderwijsinstelling. In het voorjaar van 2018 sloegen het ROC, School voor ICT en Mediatechnologie en Fontys Hogeschool ICT de handen ineen en ontwikkelden een keuze-onderdeel “voorbereiding HBO” voor alle 2e-jaars ROC studenten.

Dit jaar zijn er 65 studenten die dit onderdeel volgen. Zij zijn wekelijks bezig aan projecten tussen hbo-studenten op de hogeschool. Een mooie kennisdeling; mbo-studenten hebben een betere oriëntatie en de hbo-docenten kunnen beter inspelen op de vragen en behoeftes van de mbo’ers.  Een betere voorbereiding kun je bijna niet hebben op de overstap van mbo naar hbo. Tijd voor een interview met Hans van Stam, een van de coördinatoren mbo van Fontys Hogeschool ICT.

Hoe is de samenwerking met het ROC tot stand gekomen?

“Mbo-studenten maakten meestal pas in hun afstudeerjaar kennis met ons onderwijs. We merkten dat dit minder werd. Mbo is tegenwoordig een 3-jarig traject, die ruimte hebben ze vaak niet meer om zich goed te oriënteren op het hbo. Daarom kwamen we met het idee om vanaf het voorjaar 2018 een keuze-onderdeel voor de mbo-studenten te ontwikkelen. Vorig jaar was de eerste opzet voor alle 2e-jaars studenten van het ROC. Toen kozen 60 studenten voor dit onderdeel. Dit jaar weer een kleine groei met in totaal 65 studenten. Hiervan hebben we twee groepen op onze locatie in Tilburg (Stappegoor) en een groep in Eindhoven (Rachelsmolen). Dit jaar is het ook een stuk formeler geworden en telt het ook echt mee voor het examen.”

Waar ligt de focus op?

“De focus ligt met name op het doen van onderzoek, zelfstandigheid, eigenaarschap, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. Belangrijke pijlers bij HBO-ICT. De zelfstandigheid die op het hbo verwacht wordt is met name veel groter in vergelijking met het mbo. Zo vinden veel studenten het in het begin heel bijzonder dat ze zelf mogen bepalen wanneer ze pauze hebben en wanneer ze naar huis gaan. Wij hebben hier geen “zitplicht,” het is wat minder schools.”

Merk je dan een verschil tussen MBO en HBO studenten?

“Sommige ervaren het echt als cultuurshock. Hbo-studenten zijn heel zelfstandig. Mbo’ers hebben een leerplicht, moeten er zijn, school heeft wettelijke verplichting. Wij als hbo-instelling een meer morele, maatschappelijke verplichting. Mbo legt daarnaast de focus op korte, beroepsgerichte praktijkgerichte opleidingen. Heel taakgericht. HBO-ICT is veel breder, veel meer mogelijke beroepen, mede door het aanbieden van onze brede hbo opleiding ICT.”

En hoe bevalt deze samenwerking?

“We hebben een hele goede samenwerking met het ROC, de onderwijsinstelling waar we ook o.a. de Associate Degree grotendeels mee opzetten. In Tilburg hebben we korte lijntjes met het ROC op de Kasteeldreef. Dat is ideaal. Een mooie samenwerking wat mij betreft.”

Wat levert het Fontys Hogeschool ICT op?

“Het belangrijkste is de kennisdeling tussen mbo en hbo. Onze docenten leren bijvoorbeeld hoe mbo studenten zijn, wat hun vragen en behoeftes zijn. Omgekeerd zien de mbo studenten wat wij als hbo verwachten van ze. Betere oriëntatie van wat het daadwerkelijk is. Het is niet zozeer een eenmalig gastlesje, maar ze zijn een half jaar lang bezig met een project, tussen de hbo-studenten. Een betere voorbereiding zou je bijna niet kunnen krijgen. Je krijgt echt de sfeer mee binnen ons instituut. En ze mengen zich meestal erg goed tussen de hbo’ers. Zo weten ze in de eerste week al hoe de koffieautomaat werkt. Uiteindelijk hoop je natuurlijk ook op minder uitval, doordat ze nu veel beter weten waar ze aan toe zijn. Je kunt na afloop voor jezelf de keuze maken: dit past wel of juist niet bij mij. Je weet veel beter waar je aan begint. Ook zie je dat studenten heel bewust voor locatie Tilburg kiezen (kleinschaliger, meer zichtbaar, persoonlijker) of juist voor Eindhoven.”

En de toekomst?

“Zou mooi zijn als deze groep studenten doorstroomt naar de Associate Degree (2-jarig leertraject). Wij hopen dat zo’n 60% zal doorstuderen. En, op nog een fijne lange samenwerking met het ROC natuurlijk!”