TBV Wonen eerste woningcorporatie met Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren

sociaal verantwoord incasseren

TBV Wonen heeft als eerste woningcorporatie van Nederland het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) behaald. Het Keurmerk SVI onderstreept dat TBV Wonen er alles aan doet om bij het innen van achterstallige huur de belangen van de huurders te behartigen en onnodige kosten te voorkomen.

Socialere vorm van incasso

Het keurmerk is de bekroning van een meerjarig traject, waarbinnen de klassieke incasso-aanpak is veranderd in een socialere vorm van incasso. In 2017 startte het team Incasso van TBV Wonen met een andere benadering van huurders. Zo zijn in samenspraak met een huurderspanel incassobrieven herschreven. Het incassoteam is in een veel vroeger stadium contact gaan leggen met huurders bij een huurachterstand. Zo worden huurders die de lopende huur niet hebben betaald in de eerste 5 dagen van de maand al telefonisch benaderd. Bij geen contact worden ook diverse andere kanalen ingezet om de huurder toch te bereiken. Ook werkt TBV Wonen steeds nauwer samen met hulpverlenende instanties, zoals Bureau Schuldhulpverlening. Het doel is niet alleen om de achterstallige huur te incasseren, maar zeker ook om grotere problemen voor de huurder te voorkomen en waar mogelijk bij te dragen aan een oplossing. Dat lukt steeds vaker en beter.

Huurders blij met werkwijze

Annette Wamelink, Consulent Incasso: “Het Keurmerk SVI is voor TBV Wonen geen doel op zich. Het belang van de huurder staat voorop. Wel is het keurmerk een onderstreping dat we, samen met de huurders en partners die ons hierbij helpen, op de goede weg zijn. We zijn zoals dat heet een sociale woningcorporatie. Aan dat sociale willen we graag écht invulling geven. Dan is het fijn om na een audit door een onafhankelijke partij te horen dat we ons onderscheiden als sociale, deskundige en vooral betrouwbare partner.”

“En nog belangrijker,” vult collega Cathy Hultermans aan: “van huurders horen we geregeld terug dat ze blij zijn met onze werkwijze. Vaak zijn ze opgelucht dat wij iets dat voor hen moeilijk is, actief bespreekbaar maken. Dat we naar oplossingen zoeken, in plaats van hun probleem groter te maken is voor hen een wereld van verschil!”