Test wayfinding op snelfietsroute Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk

wayfinding

Op de snelfietsroute Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk (F261) worden tests uitgevoerd met wayfinding. Mensen die de route dagelijks fietsen, hebben dat al ervaren, maar op 13 september jl. reden zo’n 130 professionals op het gebied van fietsbeleid uit binnen- en buitenland over de F261.

Nieuwe borden, grondmarkeringen en andere aanduidingen waren de hele dag onderwerp van gesprek. Deze Cycle Highway Academy Wayfinding werd vanuit het Europese project CHIPS georganiseerd. Dat project richt zich op innovaties op snelfietsroutes in verschillende Noordwest Europese landen.

Wayfinding snelfietsroutes

Wayfinding omvat de bewegwijzering, leesbaarheid en vindbaarheid en uitstraling van een route, en gaat dus verder dan alleen borden. De huidige bewegwijzering op fietspaden houdt geen rekening met de hogere snelheden die bijvoorbeeld elektrische fietsen hebben. Bureau Mijksenaar kreeg de opdracht een aantal verschillende wayfinding-concepten te ontwikkelen. De twee meest kansrijke daarvan zijn nu uitgevoerd op de demonstratieroute F261 over een lengte van elk ongeveer 8 kilometer.

Twee concepten

De concepten bestaan uit rood-witte borden, grondmarkeringen en andere markeringen. Nieuwe elementen zijn bijv. vooraankondigingen en overzichtsborden. Het eerste concept heet ‘Plus’ en blijft dicht bij de bewegwijzering zoals we die nu kennen. Het tweede concept, ‘Snel’ is speciaal toegesneden op de gebruikerswensen van snelfietsroutes en heeft een eigen herkenbare vormgeving. Maar kan wel in combinatie met de huidige fietsbewegwijzering worden toegepast.

Onderzoek

De Breda University of Applied Science, (voorheen NHTV) is één van de partners in het CHIPS-project en houdt zich bezig met het onderzoek naar de ervaringen en beleving van de twee concepten. Samen met gemeente Tilburg en de TU Eindhoven wordt zowel ingezet op kwantitatieve monitoring, als ook op kwalitatief onderzoek naar de fietsbeleving. De uitkomsten van het onderzoek moeten er toe leiden dat in de ontwerpfase van snelfietsroutes de wayfinding een vast onderdeel wordt in de voorbereiding.

Geen wildgroei

Het CROW Platform bewegwijzering en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) hebben in Nederland de taak te zorgen voor eenduidige en gebruiksvriendelijke bewegwijzering en moet wildgroei aan borden voorkomen. Het platform heeft het onderzoek wat nu voorgesteld wordt op de route Tilburg – Waalwijk de status ‘pilot’ gegeven. Daarmee is er ruimte om serieus te onderzoeken of elementen uit deze concepten kunnen worden toegevoegd aan de huidige richtlijn.