TextielMuseum wil nieuw makershart van de stad creëren

TextielMuseum

Op vrijdag 10 januari presenteert het TextielMuseum de nieuwe visie voor de aankomende vier jaar. In het vernieuwde museum willen ze zoveel mogelijk mensen verwonderen met textiel. Ze willen in de rol van katalysator het Museumkwartier in Tilburg een impuls geven en een nieuw makershart creëren.

Om een nationaal en internationaal gewaardeerde ontwikkelplek voor kunst, mode en design gemaakt van textiel te kunnen blijven en dit met een groter en breder publiek te kunnen delen, is het voor het TextielMuseum noodzaak om te vernieuwen. Het museum kijkt daarbij verder dan het eigen aanbod. Met zijn toekomstvisie beoogt het TextielMuseum een aanjager te zijn in het Museumkwartier. Het museum heeft de ambitie om samen met partners, makers, de stad en de wijk op het Mommers- en Drogecömplex een plek te creëren. Op deze plek kan een ieder ontdekken, maken, leren en ontmoeten.

Textiel toen en nu

Tilburg is gevormd door zijn textiele verleden, waarvan de voormalige fabrieksgebouwen in de stad de stille getuigen zijn. Op de plek die ooit het hart van de textielindustrie was, wil het TextielMuseum het verborgen erfgoed en de verhalen van vroeger nieuw leven inblazen. Ook wil het verbinden met de culturele en innovatieve kracht van hedendaagse makers. De toekomstvisie van het museum behelst onder andere een doorontwikkeling van het TextielLab voor makers en publiek. Een maaklab voor families en een nieuwe interactieve presentatie over de historie van de textielindustrie. Met een vernieuwd museumaanbod gericht op duurzaamheid, innovatie en makerschap, werkt het museum toe naar 100.000 bezoekers en gebruikers. Daarbij wil het museum het huidige publiek blijvend interesseren. Ook wil het een breder en jonger publiek aanspreken en betrekken bij textiel.

Makershart van de stad

De transformatie van het Mommers- en Drögecomplex tot een creatief makershart wil het museum realiseren in samenwerking met partners en de gemeente. De leegstand van het Drögepand biedt een uitgelezen kans voor partners zich fysiek te vestigen op het terrein, waarmee nieuw aanbod ontstaat rondom actuele thema’s zoals circulariteit. De diversiteit aan partijen zal het complex aantrekkelijker en dynamischer maken. Met dit makershart geeft het museum invulling aan het beleid van de stad Tilburg als ‘stad van makers’, op een manier die perfect aansluit bij de oorspronkelijke functie van de textielfabriek: een plek waar bedrijvigheid, creativiteit en vakmanschap samenkomen.

Ruimtelijke verkenning

Om vorm te geven aan deze dynamische en levendige plek hebben ze architectenbureau UNstudio gevraagd een eerste schets te maken. Deze  verkenning laat zien hoe naast het realiseren van de ambities het Mommers-en Drögecomplex kan worden opengesteld naar de omliggende wijk. Bijvoorbeeld door het introduceren van daktuinen en pleinen en het doorbreken van de gesloten gevels. Bovendien toont de verkenning van UNStudio de potentie van spraakmakende, verrassende architectonische toevoegingen aan de gebouwen die perfect aansluiten op het nieuwe elan en de ambitie van de stad. Dit is in navolging van het succes van de Piushaven en de Spoorzone. ‘Een meer passende, nieuwe herbestemming is volgens ons niet denkbaar’, aldus van de Werdt.

Potentieel tot uiting brengen

De toekomstvisie van het TextielMuseum vraagt om een gezamenlijk optrekken tussen het museum, de gemeente Tilburg en andere inhoudelijke en financiële partners. De gemeente Tilburg en het TextielMuseum onderzoeken dit jaar de mogelijkheden hiertoe. Deze sluiten aan op de ambitie die de gemeente heeft met het Museumkwartier. Een aanvraag om het TextielLab op te nemen als ontwikkelinstelling wordt ingediend voor de cultuurplanperiode 2021-2024 van de rijkssubsidieregeling culturele Basis Infrastructuur. Dit kan een stevige basis opleveren voor de realisatie van de toekomstvisie.