Theater De Nieuwe Vorst: Get Moved maakt theater toegankelijk voor ieder kind

Theater De Nieuwe Vorst

Get Moved, een project van Theater De Nieuwe Vorst en dansgezelschap de Stilte, maakt theaterbezoek mogelijk voor kinderen met een fysieke beperking of een sociaaleconomische achterstand. Afgelopen weken vonden de eerste voorstellingen plaats voor enkele groepen van Auris Florant, een school voor kinderen die moeite hebben met taal.

In november 2017 presenteerde Theater De Nieuwe Vorst een dansvoorstelling van de Stilte voor ongeveer dertig leerlingen met een lichamelijke beperking. Voor de school was het niet evident om met deze kinderen een theater te bezoeken, maar juist dans maakte erg veel in ze los. Voor dansers, kinderen, begeleiders en het theater was het een succeservaring. Deze gebeurtenis heeft Theater De Nieuwe Vorst en de Stilte gemotiveerd om een passend aanbod op te zetten voor kinderen voor wie theaterbezoek geen vanzelfsprekendheid is.

Het pilotproject

Get Moved richt zich op kinderen uit het speciaal onderwijs, de internationale school, scholen in het buitengebied en op kinderen in achterstandswijken van Tilburg. Theaterbezoek wordt voor deze groepen mogelijk door de juiste randvoorwaarden: kleine publieksaantallen, vervoersoplossingen en ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het pilotproject is een aanzet om theaterbezoek voor kwetsbare doelgroepen vanzelfsprekend te maken. Anneke van der Linden, programmeur van De Nieuwe Vorst: “Het belangrijkste effect is dat deze kinderen kennismaken met professionele podiumkunsten in een professionele omgeving en dat kinderen die dachten dat theater niks voor hen was, aan den lijve ondervinden dat ze hier wél horen.”

Bijzonder mooie, unieke ervaring

Deze week zagen verschillende groepen van Auris Florant de voorstelling HiHaHuttenbouwers. Met aandacht en enthousiasme keken ze samen naar de voorstelling. Bij terugkomst in de foyer oefende de hele klas al op de moves uit de voorstelling. Elles Kuppens, schoolleider onderbouw: “Het is ongelooflijk mooi dat we onze leerlingen een theatervoorstelling hebben kunnen geven. De meeste van hen zijn nog nooit eerder in een theater geweest, dus dat is een bijzondere, mooie, unieke ervaring. In deze tijd waarin zo weinig extra’s mogelijk is, voelt het nog meer aan als een cadeau dat je met je leerlingen een uitje kunt maken. De dansvoorstelling was zo mooi en knap, het sprak de kinderen erg aan.” Ook voor de dansers van de Stilte was het fijn om voor de kinderen te kunnen spelen. “Heel leuk om te zien wat het met de kinderen doet, dat ze plezier hebben en dat ze zo ‘mesmerized’ (gebiologeerd) zijn. Het is fijn om jezelf eraan te kunnen herinneren waar je het voor doet, waar je zo graag voor speelt.”

Fonds Podiumkunsten

Get Moved wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. In 2021 presenteert De Nieuwe Vorst twaalf voorstellingen van de Stilte. Get Moved wordt gecoördineerd door educator Gwen Sengers van Theaters Tilburg. Zij enthousiasmeert scholen voor speciaal onderwijs en maatschappelijke organisaties uit Tilburg om theater te bezoeken.