Thebe kiest voor continuïteit in de zorg

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen, heeft zorgorganisatie Thebe besloten zijn organisatie aan te passen. De bezuinigingen van het kabinet op de zorg in combinatie met de relatief hoge ‘overhead’ bij Thebe leiden tot maatregelen die voornamelijk de ondersteunende diensten raken: per 1 september worden 145 medewerkers op die afdelingen boventallig verklaard. Thebe verwacht daarmee de zorg aan de cliënt te kunnen ontzien. 

De door de overheid afgekondigde bezuinigingen in de zorg leiden tot onrust nu veel organisaties worden gedwongen om ingrijpende en pijnlijke maatregelen te nemen. Dit geldt ook voor Thebe. Thebe is in de loop der jaren een complexe organisatie geworden. Zo bestaat er een te groot aantal ondersteunende diensten. Bij Thebe is 23% van de organisatie ondersteunend aan de zorg, terwijl dit bij een gemiddelde organisatie in de zorg 15% is. Wil Thebe de zorg goed, maar eenvoudig en betaalbaar houden, dan moet de organisatie eenvoudiger worden.

Geen akkoord met vakbonden
Ondanks alle inspanningen hebben de gesprekken tussen de raad van bestuur van Thebe en de vakbonden geen sociaal plan opgeleverd. Een afvaardiging van de centrale ondernemingsraad van Thebe was bij alle gesprekken aanwezig. Zowel de raad van bestuur als de vakbonden hadden de intentie om er gezamenlijk uit te komen. Maar in de ogen van de raad van bestuur van Thebe zijn de kosten van de eisen van de vakbond onbetaalbaar. Thebe kijkt hierbij naar haar vermogenspositie en de overheidsmaatregelen die in de nabije toekomst verwacht worden.  De continuïteit van de zorg mag niet in gevaar komen. Daarnaast houdt Thebe ook de rechten en belangen van de overige ruim 8.000 medewerkers in het oog. Daarom heeft de raad van bestuur nu zelf een sociaal statuut opgesteld (zie hieronder voor de beknopte inhoud), dat mede gebaseerd is op de onderhandelingen met de vakbond. De medewerkers van de ondersteunende diensten zijn hierover tijdens een eerste informatiebijeenkomst maandagavond over geïnformeerd. Deze week zijn er nog twee van zulke bijeenkomsten. Thebe zal de hoogst mogelijke inspanning leveren om de 145 medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden.

Inhoud sociaal statuut Thebe
• Vaste mobiliteitsperiode van 8 maanden,
• 25 interne herplaatsingen binnen Thebe,
• Mobiliteitstraject met ondersteuning en begeleiding naar een nieuwe baan, zowel in- als extern (€ 4.000 excl. BTW per medewerker, mag ook alternatief besteed worden),
• Minimaal 4 uur per week vrijstelling van werkzaamheden en mogelijkheid tot individuele afspraken,
• Eventuele verlenging mobiliteitsperiode is mogelijk op basis van gerealiseerde uitstroom van medewerkers

Over Thebe

Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. Thebe biedt een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, hulp bij het huishouden, thuiszorg tot zorg in onze 20 woonzorgcentra. Er werken circa 8.500 medewerkers bij Thebe. Door het werken in zelfstandige teams en het wijkgericht werken, sluit Thebe aan op de maatschappelijke behoefte om de zorg kleinschalig en dichtbij de cliënten te organiseren.